Τρίτη, 06 Ιουνίου 2023 - Αθήνα: 23,09 C Weather icon (σποραδικές νεφώσεις)

Στην υγειά μας βρε παιδιά…


Καταπέλτης είναι η έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον τομέα της Υγείας στην Ελλάδα.

Οι δημόσιες δαπάνες για την υγειονομική περίθαλψη είναι χαμηλότερες από τον μέσο όρο της Ε.Ε., την ώρα μάλιστα που τα χρήματα που δαπανούν οι Έλληνες από την τσέπη τους είναι το δεύτερο υψηλότερο στην ΕΕ ως ποσοστό του ΑΕΠ. Το σύστημα υγειονομικής περίθαλψης εξακολουθεί να είναι νοσοκομειακό, με τις δαπάνες θεραπευτικής περίθαλψης να επικεντρώνονται σε νοσηλεία σε νοσοκομείο.

Επιπλέον, η Ελλάδα κατέχει την πρώτη θέση μεταξύ όλων των κρατών μελών στη φαρμακευτική δαπάνη ως ποσοστό του ΑΕΠ. Ενώ δεν υπάρχει ολοκληρωμένη εθνική στρατηγική για τη μακροχρόνια φροντίδα. Για την αντιμετώπιση αυτού, η Ελλάδα εφαρμόζει ένα πρόσφατα εγκριθέν σύστημα πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας για τη μείωση της εξάρτησης από τη νοσοκομειακή περίθαλψη και για την αύξηση της αποτελεσματικότητας της πρόσβασης σε αγαθά και υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης.

Η πλήρης ανάπτυξη του παρεμποδίζεται από την έλλειψη οικογενειακών γιατρών. «Ο αριθμός των οικογενειακών γιατρών δεν επαρκεί για να καλύψει ολόκληρο τον πληθυσμό. Επαρκής κάλυψη θα είναι απαραίτητη για την πλήρη εισαγωγή ενός αποτελεσματικού και συνολικού συστήματος που θα ξεκινήσει από την 1η Σεπτεμβρίου 2023. Για το σκοπό αυτό, καθοριστικής σημασίας κρίνεται η παροχή ισχυρότερων κινήτρων για την επέκταση του αριθμού των οικογενειακών γιατρών για την κάλυψη του πληθυσμού».

Οι αυξανόμενες επενδύσεις στο χώρο της ιδιωτικής περίθαλψης και η συνεχής υποβάθμιση της δημόσιας, αποδεικνύουν ότι πίσω από τις κομψές διατυπώσεις, η αλήθεια είναι ότι στη χώρα μας - αν ποτέ μετρηθεί - η «βαριά βιομηχανία» είναι το «μαύρο χρήμα» στην Υγεία.

Και κανείς δεν θέλει να αλλάξει αυτό. Ούτε οι πολιτικοί, ούτε - προπάντων - οι γιατροί! Ιδιωτικοί και μη…

Ιδιαίτερα από την πανδημία και μετά.