Δευτέρα, 27 Ιουνίου 2022 - Αθήνα: 29,45 C Weather icon (αίθριος καιρός)

ΔΕΗθώμεν;


Σχόλια

Από τα 10,45 ευρώ η μετοχή της ΔΕΗ υποχώρησε στα 5,20 ευρώ για να βρεθεί εσχάτως στα 5,55 ευρώ.

Με τη στήριξη ορισμένων ξένων funds και των επαναγορών ιδίων μετοχών που συνεχίζονται – ήδη κατέχει το 0,13% - θα επιχειρήσουν να αποτρέψουν την καθοδική διάσπαση των 5 ευρώ.

Στόχος είναι να κινηθεί πάνω από τα 6 ευρώ η μετοχή, ωστόσο να μη ξεχνάμε ότι η ΔΕΗ ήταν μια από τις μεγαλύτερες αρνητικές εκπλήξεις του χρηματιστηρίου για το 2022…

Σχόλια: