Παρασκευή, 21 Ιανουαρίου 2022 - Αθήνα: 8,33 C Weather icon (αίθριος καιρός)

Πρόστιμο από Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς μόλις 20.000 ευρώ γιατί δεν έκανε δημόσια πρόταση


Σχόλια

Στη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (937η/24.11.2021) αποφασίστηκε μεταξύ άλλων η επιβολή προστίμου 

α) συνολικού ύψους € 22.500 σε δύο φυσικά και ένα νομικό πρόσωπο για παράβαση των διατάξεων των άρθρων 9, 14 και 19 του ν. 3556/2007, λόγω εκπρόθεσμης ή/και μη γνωστοποίησης μεταβολών του ποσοστού συμμετοχής τους επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρίας «ΝΕΩΡΙΟΝ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ». Συγκεκριμένα επιβάλλεται πρόστιμο ύψους € 10.000 στον κ. Χαράλαμπο Κατσαμά, πρόστιμο ύψους € 9.000 στην εταιρία «FEYTEA HOLDINGS LIMITED» και πρόστιμο ύψους € 3.500 στην κα Κακούρη Ραφαηλία.

β) ύψους € 20.000 στην εταιρία «FEYTEA HOLDINGS LIMITED» για παράβαση των διατάξεων του άρθρου 7 παρ. 1 του ν. 3461/2006, ως ίσχυε, λόγω μη υποβολής υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης για την απόκτηση του συνόλου των μετοχών της εταιρίας «ΝΕΩΡΙΟΝ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ», η οποία κατά την περίοδο εκείνη τελούσε σε αναστολή διαπραγμάτευσης.

Με άλλα λόγια η εταιρεία FEYTEA HOLDINGS LIMITED - συμφερόντων του επιχειρηματία Πάνου Ξενοκώστα της ONEX - δεν έκανε, ενώ όφειλε δημόσια πρόταση για την αγορά και των υπόλοιπων μετοχών παρά το ότι η μετοχή της τελούσε σε αναστολή διαπραγμάτευσης. 

Αυτό είναι μία αρνητική εξέλιξη γιατί μπορεί να υιοθετηθεί και από άλλους μετόχους, οι οποίοι μπορούν να ελέγξουν τις εισηγμένες εταιρείες στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς να υποβάλλουν δημόσια πρόταση για την εξαγορά και των μετοχών που δεν ελέγχονται από βασικούς μετόχους  αλλά από το ευρύ επενδυτικό κοινό, το οποίο δεν ελέγχει πλειοψηφικά πακέτα. 

Στην ίδια συνεδρίαση η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αποφάσισε και τα εξής: 

• Την έγκριση του περιεχομένου του ενημερωτικού δελτίου της εταιρίας με την επωνυμία «ΝΟΒΑΛ ΠΡΟΠΕΡΤΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ» για τη δημόσια προσφορά και την εισαγωγή για διαπραγμάτευση έως 120.000 άυλων, κοινών, ανώνυμων ομολογιών της με την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου.

• Την παροχή άδειας λειτουργίας στην εταιρία με την επωνυμία «ΤΡΙΤΩΝ ASSET MANAGEMENT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» για τη λειτουργία της και ως Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων (Α.Ε.Δ.Ο.Ε.Ε.) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 2 του ν. 4209/2013 όπως ισχύει.

• Την έγκριση της έναρξης εμπορικής προώθησης του Ο.Ε.Ε με την επωνυμία «DIORAMA INVESTMENTS II RAIF, S.C.A.» στην Ελλάδα από την εταιρία «DECA INVESTMENTS Α.Ε.Δ.Ο.Ε.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 4209/2013.

Σχόλια:

Δείτε επίσης

Γνώση στερνή
Γνώση στερνή