Σάββατο, 10 Ιουνίου 2023 - Αθήνα: 28,01 C Weather icon (σποραδικές νεφώσεις)

TPI: Ο νέος μηχανισμός προστασίας των ομολόγων της ΕΚΤ, ένα κεκαλυμμένο «νομισματικό μνημόνιο» για Ιταλία και Ελλάδα


Το νέο νομισματικό εργαλείο δεν είναι τίποτε άλλο από ένα κεκαλυμμένο μνημόνιο γιατί τα 4 κριτήρια που τίθενται αφορούν την οικονομική κατάσταση μιας χώρας, με το βάρος στη δημοσιονομική πειθαρχία και την εξυπηρέτηση του χρέους των... αδύναμων χωρών

Η ΕΚΤ αποφάσισε να προχωρήσει σε δύο κινήσεις νομισματικής πολιτικής στις 21 Ιουλίου 2022 που χρήζουν προσοχής και προσεκτικής ανάλυσης.

Η πρώτη απόφαση ήταν να αυξήσει τα επιτόκια παρέμβασης στο 0,50% από 0% και το επιτόκιο αποδοχής καταθέσεων από αρνητικό -0,50% σε 0%...

Να σημειωθεί ότι στην επόμενη συνεδρίαση στις 8 Σεπτεμβρίου 2022 θα υπάρξει και νέα αύξηση 0,25% ή ακόμη και 0,50%, θα ακολουθήσει και νέα αύξηση στις 27 Οκτωβρίου καθώς και στις 15 Δεκεμβρίου 2022.

Η δεύτερη απόφαση ήταν το TPI ο νέος μηχανισμός προστασίας των ομολόγων των αδύναμων κρατών που ουσιαστικά δημιουργήθηκε για χώρες που βρίσκονται υπό πίεση όπως η Ιταλία που πηγαίνει σε εκλογές έως τις 2 Οκτωβρίου και προφανώς η Ελλάδα.

Η ΕΚΤ ανακοίνωσε το νέο πρόγραμμα QE «χωρίς όριο» που ονομάζεται Transmission Protection Instrument ή θα μπορούσε να ονομαστεί ένα QE για την Ιταλία και την Ελλάδα.


Το Ιταλικό 10ετές ομόλογο εμφανίζει απόδοση 3,63% και το ελληνικό 10ετές ομόλογο 3,54% έφθασε έως το 3,64% ενδοσυνεδριακά…

Ιταλία και Ελλάδα παραμένουν οι αδύναμοι κρίκοι της ευρωζώνης και η μεν Ιταλία περνάει μεγάλη πολιτική δοκιμασία και οδεύει σε πρόωρες εκλογές, η Ελλάδα που δεν διαθέτει και επενδυτική βαθμίδα εξαρτάται αποκλειστικά από την ΕΚΤ και τις αγορές 39 δισ. ελληνικών ομολόγων που έχουν πραγματοποιηθεί.

lo_spread_0.jpg

Γιατί το εργαλείο της ΕΚΤ είναι άχρηστο;

Η ΕΚΤ ανακοίνωσε ένα νέο εργαλείο με στόχο να επιτύχει διάχυση της νομισματικής της πολιτικής. Η ποσοτική χαλάρωση που ήταν για μια 10ετία το νομισματικό εργαλείο της ΕΚΤ ήταν η γενεσιουργός αιτία του πληθωρισμού λόγω αθρόας προσφοράς χρήματος καθώς και η αιτία για τις ακραίες φούσκες που δημιουργήθηκαν στις αγορές μετοχών, με αποτιμήσεις αδικαιολόγητες, στα ομόλογα όπου έφθασε κάποια στιγμή 19,6 τρισ. ομόλογα να έχουν αρνητικά επιτόκια και βεβαίως στα ακίνητα που αποτελούν επίσης μια μεγάλη και ακραία φούσκα….

Το νέο νομισματικό εργαλείο που αποτελεί μέσο προστασίας των κρατικών ομολόγων της Ιταλίας και της Ελλάδος δεν είναι τίποτε άλλο από ένα πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης που απλά έχει αλλάξει όνομα…
Και ενώ σε αυτό το εργαλείο μπορεί να προσφύγουν όλες οι χώρες προαπαιτούμενο είναι να αξιολογηθεί η οικονομική κατάσταση της κάθε χώρας το διοικητικό συμβούλιο της ΕΚΤ θα αξιολογεί κάθε φορά τα δεδομένα.

Δεν υπάρχει ένας αυτόματος μηχανισμός αλλά κάθε φορά που θα ενεργοποιείται αυτό το νέο εργαλείο και η ΕΚΤ θα αγοράζει ομόλογα θα συνεδριάζει το διοικητικό συμβούλιο της ΕΚΤ.

Τα προβλήματα είναι πολλά….

Η ΕΚΤ θέτει 4 κριτήρια ώστε να ενεργοποιηθεί αυτό το νέο νομισματικό εργαλείο.

1ον Συμμόρφωση με το δημοσιονομικό πλαίσιο της ΕΕ, δανεισμός από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

2ον Απουσία σοβαρών μακροοικονομικών ανισορροπιών, και πάλι δανεισμός από την Επιτροπή

3ον Δημοσιονομική βιωσιμότητα, λαμβάνοντας υπόψη την ανάλυση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και άλλων οργανισμών, όπως το ΔΝΤ

4ον Υγιείς πολιτικές που συνάδουν με τη δέσμευση της χώρας στα σχέδια ανάκτησης κεφαλαίων.

Κεκαλυμμένο μνημόνιο

Το νέο νομισματικό εργαλείο δεν είναι τίποτε άλλο από ένα κεκαλυμμένο μνημόνιο γιατί τα 4 κριτήρια που τίθενται αφορούν την οικονομική κατάσταση μιας χώρας.

Η ΕΚΤ δεν θα ενεργοποιεί το νέο νομισματικό εργαλείο εάν π.χ. δεν έχει διασφαλίσει ότι η χώρα που θα υποστηριχθεί δεν έχει δημοσιονομική πειθαρχία.

Πρόκειται για ένα νομισματικό μηχανισμό που απαιτεί οικονομική και δημοσιονομική πειθαρχία από κάθε χώρα, όπως και ένα μνημόνιο…

Είναι προφανές ότι πέρασε η θέση της Γερμανίας που έθετε ως προαπαιτούμενο κάθε φορά που θα εξετάζεται η ενεργοποίηση αυτού του νέου νομισματικού εργαλείου, η οικονομική κατάσταση της χώρας να είναι δημοσιονομικά ορθολογική.

Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η ΕΚΤ παρουσίασε ένα άχρηστο εργαλείο ως συνέχεια μιας τοξικά προβληματικής νομισματικής πολιτικής με την ποσοτική χαλάρωση.

Το νέο εργαλείο της ΕΚΤ θέτει 4 μνημονιακούς όρους για να ενεργοποιηθεί.

Όσες χώρες χρησιμοποιήσουν αυτό το νομισματικό εργαλείο αμέσως θα στιγματίζονται ως αδύναμες από τις αγορές και αμέσως θα ξεκινάει ο μνημονιακός έλεγχος από την ΕΚΤ…

Επίσης κάθε φορά το διοικητικό συμβούλιο της ΕΚΤ θα πρέπει να συνεδριάζει ανεξάρτητα… δεν θα υπάρχει ένας αυτόματος μηχανισμός ενεργοποίησης…

Όποια χώρα προσφύγει στον νέο Μηχανισμό της ΕΚΤ θα θεωρείται ένδειξη αδυναμίας και αμέσως θα στοχοποιείται ακόμη περισσότερο από τις αγορές.