Πέμπτη, 08 Ιουνίου 2023 - Αθήνα: 27,39 C Weather icon (ελαφρές νεφώσεις)

Σαράντα ομάδες startups στο πρόγραμμα Egg της Eurobank


Υποστήριξη για έναν χρόνο θα λάβουν 115 νέοι επιχειρηματίες. Ποιοι κλάδοι συγκέντρωσαν το υψηλότερο ενδιαφέρον - Πόσες ομάδες προέρχονται από την Κύπρο

Σαράντα επιχειρηματικές ομάδες θα φιλοξενηθούν και θα υποστηριχθούν στον 10ο κύκλο του egg - enter•grοw•go, αναγνωρισμένου προγράμματος επιχειρηματικής επιτάχυνσης, που σχεδίασε και υλοποιεί από το 2013 η Eurobank, σε συνεργασία με τη Μονάδα Corallia του Ε.Κ. Αθηνά. Οι συνολικά 115 νέοι επιχειρηματίες που αναδείχθηκαν μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των υποβληθεισών υποψηφιοτήτων, θα φιλοξενηθούν και θα υποστηριχθούν από το egg για 12 μήνες, με στόχο την επιχειρηματική τους ανάπτυξη.

Στρατηγική στόχευση του egg - enter•grοw•go, που από την αρχή της λειτουργίας του έχει ήδη υποστηρίξει περισσότερους από 1.000 νέους επιχειρηματίες, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση είναι να στηρίξει, και με το νέο αυτό κύκλο, το δυναμικό και ανταγωνιστικό ελληνικό οικοσύστημα καινοτομίας. Στη φετινή διαδικασία υποβολής συμμετοχών κυριάρχησαν ισχυρά ποσοτικά και ποιοτικά θετικά χαρακτηριστικά με ενισχυμένο ανταγωνισμό, υψηλό επίπεδο ωριμότητας επιχειρηματικών σχεδίων σε πολλούς παραγωγικούς κλάδους της οικονομίας και μεγάλο ενδιαφέρον από πλήθος ερευνητικών ομάδων.

Είναι ενδεικτικό πως φέτος το 84% -επί του συνόλου των υποψηφιοτήτων που προκρίθηκαν από την Α΄ Φάση αξιολόγησης- των επιχειρηματικών σχεδίων που υποβλήθηκαν, κατάφερε να περάσει στη Γ΄(και τελική) Φάση αξιολόγησης, από την οποία προέκυψαν και οι 40 τελικώς προκριθείσες επιχειρηματικές ομάδες. Το ποσοστό αυτό είναι το υψηλότερο ποσοστό που έχει καταγραφεί στην ιστορία του egg. Επιπρόσθετα μία στις δύο ομάδες που εντάχθηκαν στον 10ο κύκλο είναι εγγεγραμμένη στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων Elevate Greece, ενώ έξι στις 10 διαθέτουν ήδη, ως φορέα υλοποίησης του επιχειρηματικού τους σχεδίου, εταιρεία που έχει συσταθεί. Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι, το ποσοστό των γυναικών που συμμετέχουν στις επιχειρηματικές ομάδες είναι 26%, το οποίο ξεπερνά το μέσο όρο στην Ελλάδα (20%), καθώς και το αντίστοιχο ποσοστό στην Ευρώπη (15%).

Tα αποτελέσματα δικαιώνουν τον στρατηγικό σχεδιασμό του νέου κύκλου της Πλατφόρμας egg Start-Up. Κεντρικές κατευθύνσεις είναι η ενθάρρυνση πολυπληθών επιχειρηματικών ομάδων σε κλάδους αιχμής, που χαρακτηρίζονται από υψηλό βαθμό καινοτομίας, η ενίσχυση της διασύνδεσης της πανεπιστημιακής έρευνας με την επιχειρηματικότητα και η προσέλκυση επιχειρηματικών ομάδων από την ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, που ήταν επίσης κύρια επιδίωξη του egg. Είναι ενδεικτικό ότι πέντε  επιχειρηματικές ομάδες από τις 40 προέρχονται από την Κύπρο.

Στον 10ο κύκλο του egg - enter•grow•go, το υψηλότερο ενδιαφέρον συγκέντρωσαν οι κλάδοι Καινοτόμων Ιατρικών Εφαρμογών & του ευρύτερου κλάδου Επιστημών Υγείας (22%), Νέων Ενεργειακών Τεχνολογιών & Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (12%), ενώ από 7% καταλαμβάνουν οι κλάδοι Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) με έμφαση σε Internet of Things και Αναδυόμενων Χρηματοοικονομικών Εφαρμογών & Τεχνολογιών FinTech, αλλά και Καινοτόμων Εφαρμογών Τουρισμού.

Επιπλέον και ειδικά για τον κλάδο του Τουρισμού και με την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των αιτήσεων της σχετικής πρόσκλησης της Γενικής Γραμματείας Έρευνας & Καινοτομίας του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων, εγκρίθηκε το επιχειρηματικό σχέδιο των εταιρειών του Συνεργατικού Σχηματισμού Καινοτομίας στον κλάδο Τουρισμός - Πολιτισμός με φορέα αρωγό την Eurobank και διαχειριστή το egg.

Oι εταιρείες που συμμετέχουν εξασφαλίζουν χρηματοδότηση ύψους 2,5 εκατ. ευρώ με στόχο τον εκσυγχρονισμό του τουριστικού και πολιτιστικού προϊόντος της χώρας, μέσω της υιοθέτησης τεχνολογιών λογισμικού και ψηφιακού περιεχομένου, τεχνολογιών διαδικτύου των πάντων, εφαρμογών κινητών έξυπνων συσκευών και άλλων εφαρμογών υψηλής τεχνολογίας.