Δευτέρα, 05 Ιουνίου 2023 - Αθήνα: 23,09 C Weather icon (σποραδικές νεφώσεις)

ΡΑΕ: Όλοι οι προμηθευτές πήραν Θετική Αναφορά ως προς ληξιπρόθεσμες οφειλές για ρυθμιζόμενες χρεώσεις


Μέχρι τις 31 Αυγούστου καμία από τις 12 εταιρείες προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας δεν είχε ληξιπρόθεσμες οφειλές για τις ρυθμιζόμενες χρεώσεις- Από Σεπτέμβριο θα περιλαμβάνεται το σύνολο των υποχρεώσεων

Αποτελεσματική αποδεικνύεται η καθιέρωση από τη ΡΑΕ της Θετικής Αναφοράς, σχετικά με τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας που έχουν ή δεν έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές ρυθμιζόμενων χρεώσεων, καθώς για δεύτερη συνεχή φορά όλοι οι προμηθευτές πέρασαν στην πρώτη κατηγορία και κανείς δεν βρέθηκε στη δεύτερη.

Με αυτό το σκεπτικό αποφασίστηκε η διεύρυνση του μέτρου ώστε να περιλαμβάνει από τον ερχόμενο μήνα το σύνολο των υποχρεώσεων των προμηθευτών.

Ειδικότερα, με βάση σχετική ανακοίνωση της ΡΑΕ, για την παρούσα Θετική Αναφορά ελήφθησαν υπόψη τα στοιχεία που εστάλησαν στην Αρχή από τους Διαχειριστές αναφορικά με την καταβολή από τους προμηθευτές των ρυθμιζόμενων χρεώσεων ΥΚΩ, ΕΤΜΕΑΡ, ΧΧΣ και ΧΧΔ. (με την εξαίρεση προσώρας των ανταποδοτικών τελών υπέρ ΡΑΕ) που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες έως και την 31η Αυγούστου 2022.

Στη βάση αυτών, διακρίνονται οι κάτωθι κατηγορίες προμηθευτών.

-Κατηγορία Α΄: Ενεργοί Προμηθευτές που καταβάλλουν τις ρυθμιζόμενες χρεώσεις, σύμφωνα με το κανονιστικό – ρυθμιστικό πλαίσιο. Μήνας αναφοράς Αύγουστος 2022 (ληξιπρόθεσμες οφειλές έως και 31.08.2022), χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι πληρωμές των ανταποδοτικών τελών της ΡΑΕ καθώς και τυχόν πληρωμές προς τους Διαχειριστές μετά την 31η Αυγούστου 2022:

-BI.ΕΝΕΡ Α.Ε.

-ΒΙΟΛΑΡ Α.Ε.

-ΔΕΗ Α.Ε.

-ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε.

-ΕΛΤΑ Α.Ε.

-ΖΕΝΙΘ Α.Ε.

-ΘΩΜΑΣ ΣΟΥΜΠΑΣΗΣ ΜΕΠΕ

– ΚΩΝΣΤ. Β. ΜΑΡΚΟΥ ΑΒΕΕ

– ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. /PROTERGIA

– ΟΤΕ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.

-ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.

-ELPEDISON ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.

Κατηγορία Β΄: Ενεργοί Προμηθευτές που έχουν διακανονίσει το σύνολο των ληξιπρόθεσμων οφειλών τους σχετικά με τις ρυθμιζόμενες χρεώσεις, τηρούν τους όρους του διακανονισμού και το ύψος των ληξιπρόθεσμών οφειλών καλύπτεται από εγγυήσεις

Κατά τον μήνα Αύγουστο 2022 κανένας ενεργός προμηθευτής δεν εμπίπτει στην Κατηγορία Β’.

Όσον αφορά στην παρούσα Θετική Αναφορά, λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία που εστάλησαν στη ΡΑΕ οι Διαχειριστές αναφορικά με την καταβολή από τους Προμηθευτές των ρυθμιζόμενων χρεώσεων ΥΚΩ, ΕΤΜΕΑΡ, ΧΧΣ και ΧΧΔ. (με την εξαίρεση προσώρας των ανταποδοτικών τελών υπέρ ΡΑΕ) που κατέστησαν –κατά το κείμενο πλαίσιο (νόμοι και Κώδικες)– ληξιπρόθεσμες έως και την 31η Αυγούστου 2022.

Διεύρυνση του μέτρου

Η ΡΑΕ μετά από σχετική ενημέρωση των συμμετεχόντων της αγοράς θα περιλαμβάνει στη μηνιαία Θετική Αναφορά τους Προμηθευτές που εξοφλούν (Α΄ Κατηγορία) ή διευθετούν προσηκόντως (Β΄ Κατηγορία) το σύνολο των ρυθμιζόμενων και μη ρυθμιζόμενων υποχρεώσεών τους. Η εν λόγω απόφαση της Αρχής, όπως τονίζεται, ερείδεται στο γεγονός ότι η προσήκουσα καταβολή των λοιπών, μη-Ρυθμιζόμενων Χρεώσεων (π.χ. Χρεώσεις ΜΔΝ, Φωτοβολταϊκά στις Στέγες, ΜΜΚ ΑΠΕ, έκτακτη εισφορά του άρθρου 157 παρ. 2 του ν. 4759/2020) είναι εξίσου σημαντική διότι συνδέεται άμεσα με τον δημοσίου συμφέροντος σκοπό της εύρυθμης λειτουργίας της αγοράς.

Η πρώτη διευρυμένη θετική Αναφορά, θα δημοσιευτεί τον προσεχή μήνα στη βάση των στοιχείων των Λογαριασμών των Διαχειριστών με ημερομηνία 30.09.2022 και θα περιλαμβάνει τους Προμηθευτές που εξοφλούν (Α΄ Κατηγορία) ή διευθετούν προσηκόντως (Β΄ Κατηγορία) το σύνολο των υποχρεώσεών τους.