Κυριακή, 28 Μαΐου 2023 - Αθήνα: 23,71 C Weather icon (ελαφρές νεφώσεις)

Πότε υποβάλλονται δηλώσεις για τον μηχανισμό «Συν-Εργασία»


Τις προθεσμίες υποβολής δηλώσεων για τον μηχανισμό «Συν-Εργασία» ανακοίνωσε το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

Για τους μήνες Απρίλιο-Μάιο 2022 (Α' φάση «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ»-Τελευταία ευκαιρία): δίνεται η δυνατότητα υποβολής στο Πληροφοριακό Σύστημα Εργάνη των δηλώσεων «Αίτηση/δήλωση ένταξης στον Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» (Α΄ φάση)» και «Αίτηση/δήλωση ένταξης στον Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» (Α' φάση) - Ορθή Επανάληψη» για τον Μηχανισμό για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο 2022, οι οποίοι δεν έχουν υποβάλει B' φάση για τον αντίστοιχο μήνα, από τις 25 έως τις 26 Ιουλίου 2022.

Σε κάθε περίπτωση ισχύει η υποχρέωση εκ των προτέρων γνωστοποίησης κάθε αλλαγής ή τροποποίησης της οργάνωσης του χρόνου εργασίας, μέσω του εντύπου Ε4: Πίνακας Προσωπικού-Συμπληρωματικός Ωραρίου των εργαζομένων που είναι ενταγμένοι στον Μηχανισμό, για τους αντίστοιχους μήνες ένταξης στον Μηχανισμό.

Για τους μήνες Απρίλιο-Μάιο 2022 (Β' φάση «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ»-Τελευταία ευκαιρία): δίνεται η δυνατότητα υποβολής των δηλώσεων «Αίτηση/δήλωση ένταξης στον Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» (Β' φάση)» και «Αίτηση/δήλωση ένταξης στον Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» (Β' φάση)-Ορθή Επανάληψη» για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο 2022 και μόνο για:

- επιχειρήσεις που δεν έχουν υποβάλει δήλωση Β' φάσης,

- επιχειρήσεις που έχουν υποβάλει δήλωση Β' φάσης, αποκλειστικά για τους εργαζόμενους που αποκλείστηκαν από τις πληρωμές της Β' φάσης, 

από τις 27 έως τις 29 Ιουλίου 2022.

Σημειώνεται ότι, πριν υποβληθεί το έντυπο «Αίτηση/δήλωση ένταξης στον Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» (Β' φάση)-Ορθή Επανάληψη» για τους εργαζόμενους που αποκλείστηκαν από τις πληρωμές της Β΄ φάσης, οι εργοδότες μπορούν να αναζητούν την τελευταία δήλωση για τη Β' φάση και, επιλέγοντας το κουμπί «Διαχείριση», να ενημερώνονται για τους λόγους αποκλεισμού εργαζομένων από τις πληρωμές της Β' φάσης.