Σάββατο, 10 Ιουνίου 2023 - Αθήνα: 28,01 C Weather icon (σποραδικές νεφώσεις)

Προγράμματα απασχόλησης τριών ταχυτήτων «τρέχει» ο ΟΑΕΔ


Στην πρώτη ταχύτητα βρίσκονται τα ανοιχτά προγράμματα, στη δεύτερη, τα προγράμματα τα οποία θα προκηρυχθούν και θα χρηματοδοτηθούν από το ΕΣΠΑ και στην τρίτη, τα προγράμματα τα οποία επίσης θα προκηρυχθούν και θα χρηματοδοτηθούν από το Ταμείο Ανάκαμψης

Προγράμματα απασχόλησης τριών ταχυτήτων "τρέχει” ο ΟΑΕΔ. Στην πρώτη ταχύτητα βρίσκονται τα ανοιχτά προγράμματα, δηλαδή εκείνα τα οποία έχουν ήδη προκηρυχθεί. 

Στη δεύτερη, τα προγράμματα τα οποία θα προκηρυχθούν και θα χρηματοδοτηθούν από το ΕΣΠΑ, ενώ στην τρίτη, τα προγράμματα τα οποία επίσης θα προκηρυχθούν και θα χρηματοδοτηθούν από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Το σύνολο των προαναφερθέντων προγραμμάτων ανέρχεται σε 21. Τα 6 από αυτά θα χρηματοδοτηθούν από το ΕΣΠΑ, άλλα 6 από το Ταμείο Ανάκαμψης και τα υπόλοιπα 9 είναι ήδη ανοιχτά.

Σε σχέση με προγράμματα τα οποία θα ανοίξουν, σημειώνεται πως πρόκειται για προγράμματα απασχόλησης, επιχειρηματικότητας και απόκτησης εργασιακής - επαγγελματικής εμπειρίας, προκειμένου η ΔΥΠΑ να καλύψει ένα ευρύ φάσμα των αναγκών της αγοράς και της κοινωνίας.

Στόχος των ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης, εκτός από τη μεγιστοποίηση της απορροφητικότητας και την αύξηση της απασχόλησης, είναι η μείωση ή και η ανάσχεση της ανεργίας σε περιοχές, κλάδους και σε ομάδες ανέργων που πλήττονται περισσότερο.

Η υιοθέτηση των συνεχώς ανοικτών προγραμμάτων (open framework programmes), χωρίς κλειστές προθεσμίες για την υποβολή αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τις επιχειρήσεις, καθώς και η προκήρυξη των προγραμμάτων σε επαναλαμβανόμενους κύκλους, δίνει την ευκαιρία στις επιχειρήσεις να προγραμματίζουν τις προσλήψεις που πραγματικά χρειάζονται και να επωφελούνται των κινήτρων που παρέχουν τα προγράμματα απασχόλησης.

Πιο αναλυτικά, τα επικείμενα προγράμματα ανά πηγή χρηματοδότησης έχουν ως εξής:

1. ΕΣΠΑ

Τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα μέσω ΕΣΠΑ (ΕΚΤ ή/και το ΕΠΑνΕΚ) που πρόκειται να προκηρυχθούν άμεσα εντός του επόμενου τριμήνου είναι τα ακόλουθα:

- Πρόγραμμα Απόκτησης Εργασιακής εμπειρίας για 3.900 άνεργους νέους ηλικίας έως 29 ετών με έμφαση στην ψηφιακή οικονομία.

- Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών με έμφαση στην ψηφιακή οικονομία για 3.000 ανέργους ηλικίας 18-29 ετών.

- Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 5.000 ανέργων ηλικίας 30 ετών και άνω στις Περιφέρειες σε Μετάβαση (ΜΕΤ) της χώρας (Δ΄ κύκλος).

- Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 4.000 ανέργων ηλικίας 30 ετών και άνω στις Περισσότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες (ΠΑΠ) της χώρας (Γ΄ κύκλος).

- Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών με έμφαση στην ψηφιακή οικονομία για 3.220 ανέργους ηλικίας 30-45 ετών στις Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες (ΛΑΠ) της χώρας και στη Δυτική Μακεδονία.

- Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών απασχόλησης νέων ελεύθερων επαγγελματιών ηλικίας 20 έως 44 ετών, που ανήκουν σε περιθωριοποιημένες κοινωνικές ομάδες όπως οι Ρομά.

2. Ταμείο Ανάκαμψης

Ακόμη, θα προκηρυχθούν άμεσα εντός του επόμενου τριμήνου τα κάτωθι προγράμματα που θα χρηματοδοτηθούν από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ):

- Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 10.000 μακροχρονίων ανέργων ηλικίας 45 ετών και άνω, σε περιοχές θύλακες υψηλής ανεργίας.

- Πρόγραμμα προεργασίας για 10.000 άνεργους νέους ηλικίας 18 έως 30 ετών.

- Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 3.000 ανέργων που ανήκουν σε δύσκολα εξυπηρετήσιμους πληθυσμούς και 7.000 ανέργων που αντιμετωπίζουν εμπόδια στην ένταξη ή επανένταξή τους στην αγορά εργασίας.

Τέλος, είναι υπό σχεδιασμό τα κάτωθι προγράμματα που θα χρηματοδοτηθούν από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ):

- Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 5.000 ανέργων στους τομείς της πράσινης οικονομίας, με έμφαση στις γυναίκες.

- Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα αναβάθμισης δεξιοτήτων/επανειδίκευσης και βραχυπρόθεσμης απασχόλησης για ανέργους 25-45 ετών.

- Πιλοτικές δράσεις στο πλαίσιο κατάρτισης Ενεργητικών Πολιτικών Απασχόλησης ανοιχτού τύπου σε τέσσερις πόλεις.

3. Προγράμματα ανοιχτά

Την τρέχουσα περίοδο η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης υλοποιεί τα εξής προγράμματα:

- Ειδικό πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 3.400 ανέργων, πρώην εργαζομένων στις επιχειρήσεις που επλήγησαν λόγω της απολιγνιτοποίησης στις Περιφέρειες της Δυτικής Μακεδονίας και της Πελοποννήσου.

- Πρόγραμμα προεργασίας για 2.000 άνεργους νέους ηλικίας 18-29 ετών περιοχών των Περιφερειών Δυτικής Μακεδονίας και Πελοποννήσου.

- Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση ανέργων ηλικίας 30 ετών και άνω στις Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες (ΛΑΠ) της χώρας με έμφαση σε μακροχρόνια ανέργους και σε ανέργους μεγαλύτερων ηλικιών (Δ’ κύκλος).

- Πρόγραμμα προεργασίας για 10.000 άνεργους νέους ηλικίας έως 29 ετών στις Περιφέρειες Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας.

- Πρόγραμμα Προεργασίας για 300 άνεργους νέους ηλικίας 18-30 ετών στη Β. Εύβοια.

- Πρόγραμμα Δεύτερης Επιχειρηματικής Ευκαιρίας.

- Πρόγραμμα Επιταγής Επανένταξης στην Αγορά Εργασίας.

- Πρόγραμμα Απασχόλησης Μακροχρονίων Ανέργων 55-67 ετών.

- Πρόγραμμα Απασχόλησης Ανέργων για Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες και Εργονομικής Διευθέτησης του χώρου εργασίας για ΑμεΑ.