Δευτέρα, 05 Ιουνίου 2023 - Αθήνα: 23,09 C Weather icon (σποραδικές νεφώσεις)

Πετρέλαιο θέρμανσης: Επιδότηση στην αντλία 25 λεπτών ανά λίτρο μαζί με τον ΦΠΑ και στόχο το 1,30 - 1,35 ευρώ


Πρακτικά όσα νοικοκυριά κάψουν τον ερχόμενο χειμώνα πετρέλαιο για να ζεσταθούν μπορούν να προσδοκούν σε διπλή επιδότηση και σε ορισμένες περιπτώσεις τριπλή - Ποιο είναι το σχέδιο της κυβέρνησης - Τα κριτήρια και οι δικαιούχοι

Με επιδότηση στην αντλία 25 λεπτών ανά λίτρο μαζί με τον ΦΠΑ η οποία στόχο θα έχει τη διαμόρφωση της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης κοντά στο 1,30-1,35 ευρώ η κυβέρνηση θα επιχειρήσει να δώσει ανάσα ζεστασιάς σε εκατοντάδες χιλιάδες νοικοκυριά.

Τα νοικοκυριά αυτά θα ήταν από δύσκολο έως αδύνατο να βάλουν πετρέλαιο και να σηκώσουν το κόστος τον ερχόμενο χειμώνα εάν πράγματι οι τιμές του πετρελαίου κάνουν πρεμιέρα κοντά στο 1,60 ευρώ όπως εκτιμούν οι πρατηριούχοι με τα σημερινά δεδομένα.

Πρακτικά όσοι κάψουν τον ερχόμενο χειμώνα πετρέλαιο για να ζεσταθούν μπορούν να προσδοκούν σε διπλή επιδότηση και σε ορισμένες περιπτώσεις τριπλή.

Η πρώτη επιδότηση συνολικού ύψους 250 εκατ. ευρώ έρχεται στην αντλία με τρόπο παρεμφερή της μείωσης που έγινε για το πετρέλαιο κίνησης (12 λεπτά το λίτρο συν ΦΠΑ όταν δεν την «έτρωγαν» ορισμένα πρατήρια) και μία μέσω του επιδόματος θέρμανσης το οποίο θα καλύψει φέτος πολλαπλάσιους δικαιούχους με διεύρυνση των κριτηρίων και αύξηση του συνολικού κονδυλίου στα 300 εκατ. ευρώ.

Το επίδομα θέρμανσης από 84 εκατ. ευρώ το 2020 αυξήθηκε σε 174 εκατ. ευρώ το 2021 και φέτος θα ανέλθει στα 300 εκατ. ευρώ. Τα εισοδηματικά κριτήρια (14.000 για τον άγαμο και 20.000 για τα ζευγάρια) διευρύνονται κατά λιγότερο από 5.000 ευρώ σύμφωνα με πληροφορίες, με αποτέλεσμα το επίδομα θέρμανσης να λάβουν κοντά στα 1,3 εκατ. νοικοκυριά από περίπου 850.000 την προηγούμενη χειμερινή περίοδο ενώ αύξηση θα υπάρξει και στο ελάχιστο (100 ευρώ) και το μέγιστο ( 750 ευρώ) ύψος επιδότησης.

Η αλλαγή του μοντέλου θέρμανσης προκύπτει εύκολα για τους περυσινούς δικαιούχους οι οποίοι για παράδειγμα άναβαν τα κλιματιστικά και δεν είχαν παραγγείλει και δηλώσει αγορές πετρελαίου, αλλά δεν μπορεί να πιστοποιηθεί για τους νέους δικαιούχους. Για το λόγο αυτό, σύμφωνα με πληροφορίες το οικονομικό επιτελείο προσαναταλίζεται να δώσει διπλή επιδότηση σε όλους τους νέους δικαιούχους ακόμα και εάν αυτοί θα δικαιούνται την επιδότηση εξαιτίας της διεύρυνσης των κριτηρίων.

Τα κριτήρια

Η χορήγηση του επιδόματος θέρμανσης κατά την προηγούμενη σεζόν έγινε με κριτήρια εισοδηματικά και περιουσιακά τα οποία φέτος θα διευρυνθούν. Μέχρι τώρα χορηγείται εφόσον το ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημά τους, ανεξάρτητα από την πηγή προέλευσής του, πραγματικό και τεκμαρτό, ανέρχεται έως 14.000 ευρώ για άγαμο υπόχρεο ή υπόχρεο σε κατάσταση χηρείας ή εν διαστάσει και 20.000 ευρώ για έγγαμο υπόχρεο ή τους έγγαμους ή τα μέρη του συμφώνου συμβίωσης που υποβάλλουν ξεχωριστή φορολογική δήλωση βάσει της υποπερ. ββ’ της περ. στ’ της παρ. 4 του άρθρου 67 του ν. 4172/2013 (δικαστική συμπαράσταση ή πτώχευση), ή τους έγγαμους που υποβάλλουν φορολογική δήλωση βάσει της περ. β της παρ. 4 του άρθρου 67 του ν. 4172/2013 ή τα φυσικά πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης και έχουν υποβάλει κοινή φορολογική δήλωση χωρίς τέκνα, το οποίο προσαυξάνεται κατά 3.000 ευρώ για κάθε τέκνο.

Ομοίως, για τη μονογονεϊκή οικογένεια το ως άνω εισόδημα ανέρχεται σε 23.000 ευρώ, το οποίο προσαυξάνεται κατά 3.000 ευρώ για κάθε τέκνο μετά το πρώτο. Στο ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα δεν περιλαμβάνεται εκείνο το οποίο αθροιστικά απαλλάσσεται από το φόρο εισοδήματος και από την εισφορά αλληλεγγύης.

Επιπρόσθετα για τη χορήγηση του επιδόματος η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας, δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 180.000 ευρώ για τους άγαμους, τους υπόχρεους σε κατάσταση χηρείας ή εν διαστάσει και το ποσό των 300.000 ευρώ για τους έγγαμους ή μέρη συμφώνου συμβίωσης και τις μονογονεϊκές οικογένειες.

Δικαιούχοι

Το επίδομα θέρμανσης χορηγείται σε φυσικά πρόσωπα άγαμα ή έγγαμα ή σε κατάσταση χηρείας ή σε πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης ή εν διαστάσει ή διαζευγμένα, τα οποία για τη θέρμανσή τους καταναλώνουν πετρέλαιο εσωτερικής καύσης θέρμανσης ή φυσικό αέριο ή υγραέριο ή καυσόξυλα ή βιομάζα (πέλετ) ή θερμική ενέργεια μέσω τηλεθέρμανσης και πληρούν τα κριτήρια του άρθρου. Ειδικά, για τους έγγαμους ή τα πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, δικαιούχος είναι ο υπόχρεος σε υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος κατά το άρθρο 67 του ν. 4172/2013 ή ένας εκ των δύο σε περίπτωση υποβολής χωριστής δήλωσης.

Ύψος επιδότησης

Το ύψος της επιδότησης καθορίζεται σε συνάρτηση με το πόσο κρύο κάνει σε κάθε περιοχή της χώρας μετά το χωρισμό της επικράτειας σε ζώνες και βαθμοημέρες. Το ύψος του προσδιορίζεται στα 300 ευρώ, πολλαπλασιαζόμενο με τον συντελεστή επιδότησης ανά οικισμό στον οποίο βρίσκεται η κύρια κατοικία προσαυξανόμενο κατά 20% για κάθε εξαρτώμενο τέκνο του δικαιούχου. Πέρυσι το ελάχιστο όριο επιδότησης ήταν 100 ευρώ και το μέγιστο 750, ποσά τα οποία αναμένεται να αυξηθούν φέτος.