Σάββατο, 10 Ιουνίου 2023 - Αθήνα: 28,01 C Weather icon (σποραδικές νεφώσεις)

Πήραμε καινούργιο αμάξι τον Μάιο - Αύξηση 17,6% στην αγορά αυτοκινήτων


Την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά 89.885 αυτοκίνητα (καινούργια ή μεταχειρισμένα εξωτερικού) έναντι 82.953 την αντίστοιχη περίοδο του έτους 2021, παρουσιάζοντας αύξηση 8,4%, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ

Τον Μάιο του 2022 κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά 21.665 αυτοκίνητα (καινούργια ή μεταχειρισμένα εξωτερικού) έναντι 18.423 που κυκλοφόρησαν τον αντίστοιχο μήνα του έτους 2021, παρουσιάζοντας αύξηση 17,6%.

Αύξηση 57,2% είχε παρουσιάσει η κυκλοφορία για πρώτη φορά αυτοκινήτων (καινούργιων ή μεταχειρισμένων εξωτερικού) τον Μάιο του έτους 2021 σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2020.

Τα καινούργια αυτοκίνητα που κυκλοφόρησαν τον Μάιο του 2022 ανέρχονται σε 12.837 έναντι 11.761 που
κυκλοφόρησαν τον αντίστοιχο μήνα του έτους 2021, παρουσιάζοντας αύξηση 9,1%.

Η κυκλοφορία νέων μοτοσυκλετών κυβισμού άνω των 50 cc (καινούργιων και μεταχειρισμένων
εξωτερικού) κατά το μήνα Μάιο του 2022, ανήλθε σε 7.816 έναντι 5.875 τον αντίστοιχο μήνα του
έτους 2021, παρουσιάζοντας αύξηση 33,0%. Αύξηση 45,2% είχε παρουσιάσει η κυκλοφορία νέων
μοτοσυκλετών (άνω των 50 cc) τον Μάιο του 2021 σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2020.

Οι καινούργιες μοτοσυκλέτες που κυκλοφόρησαν τον Μάιο του 2022 ανέρχονται σε 7.261 έναντι 5.395 που κυκλοφόρησαν τον αντίστοιχο μήνα του έτους 2021, παρουσιάζοντας αύξηση 34,6%.

Την περίοδο Ιανουαρίου - Μαΐου 2022 κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά 89.885 αυτοκίνητα (καινούργια ή
μεταχειρισμένα εξωτερικού) έναντι 82.953 που κυκλοφόρησαν την αντίστοιχη περίοδο του έτους 2021,
παρουσιάζοντας αύξηση 8,4%.

Αύξηση 31,3% είχε παρουσιάσει το πεντάμηνο Ιανουαρίου - Μαΐου του 2021 σε σχέση με το αντίστοιχο του 2020.

Τα καινούργια αυτοκίνητα που κυκλοφόρησαν την περίοδο Ιανουαρίου - Μαΐου 2022 ανέρχονται σε 47.633 έναντι 48.704 που κυκλοφόρησαν την αντίστοιχη περίοδο του έτους 2021, παρουσιάζοντας μείωση 2,2%.

Η κυκλοφορία νέων μοτοσυκλετών άνω των 50 cc (καινούργιων και μεταχειρισμένων εξωτερικού) κατά
την περίοδο Ιανουαρίου - Μαΐου 2022, ανήλθε σε 23.339 έναντι 18.566 που κυκλοφόρησαν την αντίστοιχη περίοδο του έτους 2021, παρουσιάζοντας αύξηση 25,7%. Αύξηση 58,0% είχε παρουσιάσει το πεντάμηνο Ιανουαρίου - Μαΐου του 2021 σε σχέση με το αντίστοιχο του 2020.

Οι καινούργιες μοτοσυκλέτες που κυκλοφόρησαν την περίοδο Ιανουαρίου - Μαΐου 2022 ανέρχονται σε 21.420 έναντι 16.865 που κυκλοφόρησαν την αντίστοιχη περίοδο του έτους 2021, παρουσιάζοντας αύξηση 27,0%.