Κυριακή, 28 Μαΐου 2023 - Αθήνα: 23,71 C Weather icon (ελαφρές νεφώσεις)

Νομοσχέδιο με κίνητρα για την παραγωγή βιομεθανίου


Το βιομεθάνιο παράγεται από υπολείμματα του αγροτικού και κτηνοτροφικού τομέα, καθώς και το οργανικό κλάσμα των στερεών αστικών αποβλήτων - Μπορεί να μπει στο δίκτυο φυσικού αερίου

Μετά τα φωτοβολταϊκά, το βιομεθάνιο αναδεικνύεται στο επόμενο πεδίο δραστηριοποίησης των πολιτών στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Νομοσχέδιο που προωθεί το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας θεσπίζει κίνητρα για την παραγωγή και χρήση του βιομεθανίου το οποίο μπορεί να διανέμεται μέσω του υπάρχοντος δικτύου φυσικού αερίου και να χρησιμοποιείται από τους καταναλωτές.

Το βιομεθάνιο παράγεται από υπολείμματα του αγροτικού και κτηνοτροφικού τομέα, καθώς και το οργανικό κλάσμα των στερεών αστικών αποβλήτων. Μελέτη της ΔΕΔΑ έχει εντοπίσει τουλάχιστον 35 σημεία ανά την Ελλάδα όπου υπάρχει επαρκής παραγωγή πρώτης ύλης από αγροτικά και αστικά απόβλητα, η οποία μπορεί να στηρίξει την ανάπτυξη μικρών μονάδων ισχύος έως 3 μεγαβάτ. Σύμφωνα με πληροφορίες, η πρόταση της ΔΕΔΑ προκρίνει τη διάρθρωση της αγοράς με τρόπο που θα διασφαλίζει ότι η τιμή του βιομεθανίου θα είναι χαμηλότερη από την τιμή του φυσικού αερίου. Η τιμή θα είναι εγγυημένη (κατά το πρότυπο της ενέργειας που παράγεται από φωτοβολταϊκά και άλλες ΑΠΕ) για τους παραγωγούς, ενώ αν η τιμή της αγοράς υπερβαίνει την εγγυημένη τότε η διαφορά θα επιστρέφεται στο Δημόσιο - κατά το πρότυπο επίσης των ΑΠΕ.

Βασικό πλεονέκτημα του βιομεθανίου που θα παράγεται από τις διάσπαρτες ανά την Ελλάδα μικρές μονάδες είναι ότι δεν θα επιβαρύνεται με τα τέλη χρήσης του Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ) καθώς η έγχυση θα γίνεται απευθείας στα δίκτυα της ΔΕΔΑ, μέσης και χαμηλής πίεσης. Η πρόταση της ΔΕΔΑ προβλέπει εξάλλου την κατά προτεραιότητα απορρόφηση του βιομεθανίου από τα δίκτυα, κατ' αναλογία ομοίως της ρύθμισης που ισχύει για την ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από ΑΠΕ.