Τετάρτη, 31 Μαΐου 2023 - Αθήνα: 18,81 C Weather icon (ελαφρές νεφώσεις)

ΕΦΚΑ: Από σήμερα μετράνε αντίστροφα οι 15 ημέρες πριν «κρεμαστούν στα μανταλάκια» 25.000 μεγαλοοφειλέτες


Προθεσμία 15 ημερών για τη ρύθμιση οφειλών άνω των 150.000 ευρώ - Σε διαφορετική περίπτωση, τα ονόματα θα δημοσιοποιηθούν - Γιατί η διαδικασία είχε διακοπεί - Ποια χρέη εξαιρούνται - Τι δυνατότητες έχουν όσοι χρωστούν

Από σήμερα ξεκινά η προθεσμία 15 ημερών, προκειμένου οι περίπου 25.000 μεγαλο-οφειλέτες του ΕΦΚΑ να ρυθμίσουν ή να πληρώσουν την οφειλή τους, αλλιώς, από τις 30 Ιουνίου τα ονόματά τους θα δημοσιοποιηθούν. Ήδη, βάσει του σχεδιασμού, ΑΑΔΕ και ΕΦΚΑ έχουν στείλει «προειδοποιητικό μήνυμα» με το οποίο καλούνται εντός 15 ημερών, να ρυθμίσουν ή να ξοφλήσουν το χρέος τους. Σε διαφορετική περίπτωση, ο ΑΦΜ τους και το όνομά τους θα δημοσιοποιηθεί.

Τη διαδικασία καθορίζει με έγγραφό του το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ), σε συνέχεια εγκυκλίου του ΕΦΚΑ σύμφωνα με την οποία οι από κοινού δημοσιευθείσες από το 2017 καταστάσεις ληξιπρόθεσμων οφειλών φυσικών και νομικών προσώπων προς το Ελληνικό Δημόσιο και τον ΕΦΚΑ δημοσιοποιούνται εκ νέου επικαιροποιημένες την 30ή Ιουνίου 2022.

Οι επικαιροποιημένες καταστάσεις δημοσιοποιούνται διακριτά για τα φυσικά και τα νομικά πρόσωπα με ηλεκτρονική ανάρτησή τους στον ιστότοπο της ΑΑΔΕ

Υπενθυμίζεται ότι η διαδικασία αυτή πραγματοποιήθηκε πρώτη φορά το 2017 και έκτοτε έχουν πραγματοποιηθεί άλλες δύο ετήσιες επικαιροποιήσεις κατά τα έτη 2018 και 2019. Ωστόσο, λόγω της πανδημίας Covid-19 δεν πραγματοποιήθηκε νεότερη επικαιροποίηση κατά τα έτη 2020 και 2021. 

Στις εν λόγω καταστάσεις περιλαμβάνονται οι ληξιπρόθεσμες ασφαλιστικές οφειλές προς τον e-ΕΦΚΑ, οι οποίες υπερβαίνουν σε κύρια εισφορά (κεφάλαιο) τις 150.000 ευρώ και η καταβολή τους βρίσκεται σε καθυστέρηση μεγαλύτερη του ενός έτους, δηλαδή ανάγονται σε χρονική περίοδο ασφάλισης προγενέστερη του ημερολογιακού έτους που προηγείται της ημερομηνίας δημοσιοποίησης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για περίπου 25.000 φυσικά ή νομικά πρόσωπα, καθώς από τη δημοσιοποίηση εξαιρούνται οι ρυθμισμένες οφειλές, οι οφειλές που τελούν υπό αναστολή καταβολής με προσωρινή διαταγή, δικαστική απόφαση, πράξη διοικητικού οργάνου ή εκ του νόμου, οι ανεπίδεκτες είσπραξης, οι οφειλές αποβιωσάντων ή ανηλίκων καθώς και οι οφειλές των νομικών προσώπων εντός του στενού ή ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Πριν τη δημοσιοποίηση οφειλών, κατά το χρονικό διάστημα από 3 έως 6 Ιουνίου 2022, τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα έλαβαν ηλεκτρονική ειδοποίηση, με περιθώριο τακτοποίησης έως τις 21 Ιουνίου 2022. Άλλωστε, προβλέπεται και δυνατότητα διόρθωσης, άρσης ή διαγραφής των δημοσιοποιούμενων στοιχείων, είτε αυτεπάγγελτα είτε κατόπιν αιτήσεως του φυσικού ή νομικού προσώπου. Σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΚΕΑΟ, τα αιτήματα αυτά θα προωθούνται στις αρμόδιες υπηρεσίες, μόνο εφόσον από τον διενεργηθέντα έλεγχο προκύπτει η ύπαρξη των απαιτούμενων προϋποθέσεων.

Πώς μπορούν να ρυθμίσουν

Να σημειωθεί ότι πλέον οι δυνατότητες που παρέχονται στους οφειλέτες από το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο για τον διακανονισμό των οφειλών τους είναι οι εξής:

  1. A) Υπαγωγή στην «Πάγια ρύθμιση»του ν. 4152/2013 (Α' 107), σύμφωνα με την οποία οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, πλην του ΝΑΤ, δύνανται μετά από αίτηση των οφειλετών και εφόσον συντρέχει πραγματική αδυναμία για την καταβολή τους να ρυθμίζονται και να καταβάλλονται σε 12 ισόποσες μηνιαίες δόσεις.
  2. B) Υπαγωγή στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλώντου ν.4738/2020 (ΦΕΚ 207/τ.Α'/27.10.20). Αίτηση για εξωδικαστική ρύθμιση οφειλών δύναται να υποβάλει ηλεκτρονικά στην Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.) με τη χρήση της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Εξωδικαστικής Ρύθμισης Οφειλών κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με πτωχευτική ικανότητα.

Γ) Υπαγωγή σε ειδική ρύθμιση οφειλών προκύπτει μετά από δικαστική απόφαση επικύρωσης συμφωνίας εξυγίανσης σύμφωνα με το άρθρο 99 του Πτωχευτικού Κώδικα όπως ισχύει.