Σάββατο, 04 Φεβρουαρίου 2023 - Αθήνα: 11,15 C Weather icon (σποραδικές νεφώσεις)

ΕΣΠΑ: 56.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα μοιραστούν το πρώτο 1 δισ. ευρώ - Όλες οι δράσεις


Σχόλια

Με βασικό κριτήριο ένταξης, το μοντέλο First Come First Served, δηλαδή οι αιτήσεις των ενδιαφερόμενων θα εξετάζονται σύμφωνα με τη σειρά που υποβάλλονται, κάνει πρεμιέρα στις 31 Ιανουαρίου το ΕΣΠΑ με πρώτο πρόγραμμα τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό ΜμΕ ύψους 300 εκατ. ευρώ ενώ έπεται η Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ προϋπολογισμού 700 εκατ. ευρώ.

Με τα δύο αυτά προγράμματα θα πέσει στην αγορά 1 δισ. ευρώ, ο  υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Γιάννης Τσακίρης εκτιμά ότι το ποσό αυτό θα εξαντληθεί σε βάθος 2ετίας-3ετίας, ενώ θα στις δύο αυτές δράσεις θα ενταχθούν 56.000 επιχειρήσεις.

Όπως είπε ο κ. Τσακίρης «θα μπορούν να ενταχθούν όλες οι μικρομεσαίες που ενδιαφέρονται μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού ενώ υπογράμμισε ότι ο Χάρτης Περιφερειακών Ενισχύσεων είναι η βασικότερη παράμετρος σε όλα τα προγράμματα. 

Ποιες είναι οι δράσεις

Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ : Η δέσμη Δράσεων κρατικών ενισχύσεων «Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ», του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» (ΕΣΠΑ 2021 – 2027) με συνολικό προϋπολογισμό 700 εκατ. ευρώ στοχεύει στην  αναβάθμιση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της χώρας. Στις επιλέξιμες δαπάνες των Δράσεων περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων: κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος, μηχανήματα – εξοπλισμός , πιστοποίηση προϊόντων, δαπάνες marketing, καθώς και δαπάνες  για την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και εξοικονόμησης ενέργειας.

Η κάθε επιμέρους Δράση καλύπτει διαφορετικού ύψους επενδυτικά σχέδια.

Δράση 1:  Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ, αφορά επιχειρήσεις με  επιχορηγούμενο προϋπολογισμό επενδυτικού σχεδίου από 200.001 € έως και 1.000.000 € (επιλογή είτε ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Ε.Ε. 1407/2013/De minimis είτε ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Ε.Ε. 651/2014 /ΓΚΑΚ).

Προδημοσίευση Δράσης 1 :  Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ

Δράση 2: Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ, αφορά επιχειρήσεις με  επιχορηγούμενο προϋπολογισμό επενδυτικού σχεδίου από 30.000 € έως και 200.000 € (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Ε.Ε. 1407/2013 (De minimis).

Προδημοσίευση Δράσης 2 : Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ

Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ: Η συγκεκριμένη δράσεων είναι προϋπολογισμού 300 εκατ. ευρώ στοχεύει στην αντιμετώπιση της υστέρησης των ελληνικών επιχειρήσεων στην υιοθέτηση και ενσωμάτωση των σύγχρονων ψηφιακών τεχνολογιών στην παραγωγική τους δραστηριότητα και καλύπτει στοχευμένες ανάγκες των ΜμΕ ανάλογα με την υφιστάμενη ψηφιακή και τεχνολογική ωριμότητά τους, αλλά και τις διαφορετικές επενδυτικές ανάγκες τους, ως εξής: 

Δράση 1 – Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ: αφορά επιχειρήσεις, οι οποίες δεν έχουν ακόμα ενσωματώσει σημαντικές τεχνολογίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών (ΤΠΕ) στην λειτουργία τους και στοχεύουν στην κάλυψη βασικών ελλείψεων σε εφαρμογές και εξοπλισμό.

 Προδημοσίευση Δράσης 1 – Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ

Δράση 2 – Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ: αφορά επιχειρήσεις οι οποίες στοχεύουν στη διεύρυνση της ψηφιακής και τεχνολογικής τους ωριμότητας με ολοκληρωμένες επενδύσεις σε νέες ΤΠΕ που θα αναβαθμίσουν την ανταγωνιστικότητά τους. 

Προδημοσίευση Δράσης 2 – Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ

Δράση 3 – Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής ΜμΕ: αφορά επιχειρήσεις που έχουν ενσωματώσει ήδη ΤΠΕ σε πολλές λειτουργίες τους και πλέον επιδιώκουν να υλοποιήσουν ολοκληρωμένες επενδύσεις σε τεχνολογίες αιχμής ή σε λύσεις 4ης βιομηχανικής επανάστασης.

Προδημοσίευση Δράσης 3 – Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής ΜμΕ