Τρίτη, 06 Ιουνίου 2023 - Αθήνα: 23,09 C Weather icon (σποραδικές νεφώσεις)

Επεκτείνεται και εκσυγχρονίζεται το δίκτυο τηλεϊατρικής στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας


Είναι ένα έργο προϋπολογισμού πάνω από 36 εκατ. ευρώ που θα εξασφαλίσει την ισότιμη πρόσβαση στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (ΠΦΥ) ανεξάρτητα από τον τόπο κατοικίας

Στην προκήρυξη ενός ακόμα έργου του Ταμείου Ανάκαμψης προχώρησε η ΚτΠ. Πρόκειται για την επέκταση του εθνικού δικτύου Τηλεϊατρικής– στις 1η, 3η, 4η, 5η, 6η και 7η ΥΠΕ. Ειδικότερα αφορά, την  ανάπτυξη ενός συστήματος, επιπρόσθετα του υφιστάμενου και σε άμεση διασύνδεση μαζί του (καθώς και την αναβάθμιση του υφιστάμενου στην 2η ΥΠΕ ως προς την προμήθεια επιπλέον περιφερειακού εξοπλισμού και συνδρομητικών υπηρεσιών.

Εκτιμώμενη συνολική αξία         

Η συνολική Εκτιμώμενη Αξία της Σύμβασης περιλαμβανομένων των δικαιωμάτων προαίρεσης ανέρχεται έως €36.208.441,50 μη περιλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, (προϋπολογισμός με ΦΠΑ: € 44.898.467,46,  ΦΠΑ €8.690.025,96).

Αντικείμενο του Έργου 

Είναι ευρέως αποδεκτό, ότι η χρήση της τηλεϊατρικής στην Ελλάδα και ειδικότερα σε νησιωτικές και απομακρυσμένες αγροτικές και ορεινές δυσπρόσιτες περιοχές, αποτελεί επιβεβλημένη ρεαλιστική προσέγγιση για να επιτευχθεί η επιταγή του Συντάγματος για ισότιμη πρόσβαση όλων των πολιτών σε υπηρεσίες υγείας, ανεξαρτήτως του τόπου διαμονής τους.

Το 2011 ξεκίνησε μία προσπάθεια να αντιμετωπισθεί ουσιαστικά το θέμα, λαμβάνοντας υπόψη: α) τα αίτια των αστοχιών του παρελθόντος, β) σχετικές μελέτες του Υπουργείου Υγείας για την ανάπτυξη της τηλεϊατρικής στην Ελλάδα και γ) την προσέγγιση ενός ολοκληρωμένου σχεδιασμού, ο οποίος περιλάμβανε όχι μόνο μία τεχνολογική εφαρμογή ή το τηλεπικοινωνιακό υπόβαθρο, αλλά ένα συνολικό λειτουργικό πλαίσιο που εξειδίκευε παραμέτρους κανονιστικού πλαισίου, θεσμικής κάλυψης, διαδικασιών και εξασφάλισης της σωστής καθημερινής λειτουργίας ενός ολοκληρωμένου δικτύου τηλεϊατρικής.

Στο παραπάνω πλαίσιο η 2η ΥΠΕ Πειραιώς και Νήσων Αιγαίου με χρηματοδότηση από το Ε.Π. «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» 2007-2013 υλοποίησε το έργο: «ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΛΕΪΑΤΡΙΚΗΣ, ΤΜΗΜΑ 2ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ» («ΕΔΙΤ» όπως είναι η συντομογραφία του), το οποίο ήδη λειτουργεί παραγωγικά από τις αρχές του 2016 έχοντας υλοποιήσει μέχρι σήμερα περισσότερα από 10.000 ραντεβού τηλεϊατρικής σε 10 διαφορετικές ειδικότητες με τη συνεργασία 200 πιστοποιημένων ιατρών και νοσηλευτών του ΕΣΥ.

Το Εθνικό Δίκτυο Τηλεϊατρικής (ΕΔΙΤ) σήμερα περιλαμβάνει:

 • 66 Σταθμούς Τηλεϊατρικής Ιατρού Ασθενούς (ΣΤΙΑ) οι οποίοι καλύπτουν Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας και Πολυδύναμα Περιφερειακά Ιατρεία. Πρόκειται για το φυσικό χώρο που υποδέχεται τον ασθενή και μέσα στον οποίο γίνεται η εξέταση, παρουσία του θεράποντος ιατρού. Οι ΣΤΙΑ είναι εγκατεστημένοι στις απομακρυσμένες Υγειονομικές Μονάδες της χώρας, συνήθως Κέντρα Υγείας, Πολυδύναμα Περιφερειακά Ιατρεία και μικρότερες μονάδες υγείας.
 • 21 Σταθμούς Τηλεϊατρικής Ιατρού Συμβούλου (ΣΤΙΣ), οι οποίοι είναι εγκατεστημένοι σε 12 νοσοκομεία της 2ης ΥΠΕ και στο ΕΚΑΒ, ενώ εγκαταστάθηκε και ένας Σταθμός στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου στη Θεσσαλονίκη. Ο ΣΤΙΣ αποτελεί το άλλο άκρο μιας συνόδου τηλεϊατρικής. Διαθέτει τον απαραίτητο απεικονιστικό εξοπλισμό, προκειμένου να εμφανίζονται στο Σύμβουλο ιατρό τα δεδομένα, οι ζωτικές ενδείξεις και η εικόνα του εξεταζόμενου. Διαμορφώνεται όπως και ένας ΣΤΙΑ, με τη διαφορά ότι δεν διαθέτει διαγνωστικά, αλλά μόνο απεικονιστικά όργανα. Οι ΣΤΙΣ είναι εγκατεστημένοι σε Περιφερειακά Νοσοκομεία και στα τριτοβάθμια Νοσοκομεία  της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας στην Αττική.
 • 170 Σταθμούς Κατ’ Οίκον Περίθαλψης (ΣΚΟΠ), οι οποίοι βρίσκονται σε νοσηλευόμενους ασθενείς στο σπίτι ή σε δομές κοινωνικής φροντίδας στα όρια της 2ης ΥΠΕ. Οι ΣΚΟΠ εγκαθίστανται στα σπίτια των ασθενών που επιλέγονται προκειμένου να τύχουν άμεσης επικοινωνίας, μέσω του ΕΔΙΤ, με τη Μονάδα Υγείας της περιοχής τους. Το σύστημα κατ’ οίκον μέριμνας και παρακολούθησης διαθέτει χαρακτηριστικά τα οποία το καθιστούν κατάλληλο για λειτουργία στα σπίτια των ασθενών ή σε συνεργασία με μονάδες κοινωνικής φροντίδας σε τοπικό επίπεδο.
 • 1 Εκπαιδευτικό Κέντρο στο Κέντρο Υγείας Πειραιά. Το Εκπαιδευτικό Κέντρο περιλαμβάνει εκτεταμένη λειτουργικότητα όλων των μονάδων ΕΔΙΤ (ΣΤΙΑ, ΣΤΙΣ και ΣΚΟΠ) προκειμένου να εκπαιδευτούν οι χρήστες του συστήματος, δηλαδή το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό που υπηρετεί στις μονάδες του ΕΣΥ, οι οποίες διαθέτουν υποδομές τηλεϊατρικής.
 • Το Κέντρο Δεδομένων που φιλοξενείται (collocation) στο (υψηλής διαθεσιμότητας) Data Center της ΓΓΠΣΔΔ  Η διασύνδεση των μονάδων ΕΔΙΤ γίνεται μέσω του Δημόσιου Δικτύου Δεδομένων ΣΥΖΕΥΞΙΣ.
 • Το Κέντρο Υποστήριξης Λειτουργίας (Helpdesk) που φιλοξενείται στη 2η ΥΠΕ.

Αντικείμενο του νέου έργου  είναι η ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΛΕΪΑΤΡΙΚΗΣ (ΕΔΙΤ) – στις 1η, 3η, 4η, 5η, 6η και 7η ΥΠΕ, ήτοι η ανάπτυξη ενός συστήματος, επιπρόσθετα του υφιστάμενου και σε άμεση διασύνδεση μαζί του (καθώς και η αναβάθμιση του υφιστάμενου στην 2η ΥΠΕ ως προς την προμήθεια επιπλέον περιφερειακού εξοπλισμού και συνδρομητικών υπηρεσιών, όπως αναλύονται στο Παράρτημα Ι), το οποίο θα αποτελείται από:

 • 305 νέους Σταθμούς Τηλεϊατρικής Ιατρού Ασθενούς (ΣΤΙΑ) που θα εγκατασταθούν σε συγκεκριμένες Υγειονομικές Δομές σε όλη τη χώρα. Ανάλογα με τα δεδομένα διαθεσιμότητας χώρου, καθώς και την επιχειρησιακή ετοιμότητα της κάθε υγειονομικής μονάδας, οι σταθμοί ΣΤΙΑ χωρίζονται σε δύο κατηγορίες:

o Μεγάλες μονάδες  ΣΤΙΑ: 130

o Μικρές μονάδες  ΣΤΙΑ: 175.

 • 35 νέους Σταθμούς Τηλεϊατρικής Ιατρού Συμβούλου (ΣΤΙΣ) που θα εγκατασταθούν σε συγκεκριμένες Υγειονομικές Δομές. Ανάλογα με τα δεδομένα διαθεσιμότητας χώρου, καθώς και την επιχειρησιακή ανάγκη της κάθε υγειονομικής μονάδας, οι σταθμοί ΣΤΙΣ χωρίζονται σε δύο κατηγορίες:

o Μεγάλες μονάδες  ΣΤΙΣ: 20

o Μικρές τροχήλατες μονάδες  ΣΤΙΣ: 15.

 • Ταμπλέτες ιατρών για την υποστήριξη των λειτουργιών ΣΤΙΣ-Τ: 500.
 • Πέντε Εκπαιδευτικούς Σταθμούς Τηλεϊατρικής που θα ενσωματώνουν λειτουργίες ΣΤΙΣ και ΣΤΙΑ, θα χρησιμοποιηθούν ως Εκπαιδευτικά Κέντρα για τους νέους χρήστες του συστήματος και θα εγκατασταθούν στα Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία της χώρας
 • Συστήματα Κατ’ Οίκον Παρακολούθησης (ΣΚΟΠ): 3.000 με άμεση διασύνδεση με το ΕΔΙΤ κι αντίστοιχο λογισμικό
 • Διαγνωστικός Ιατρικός Εξοπλισμός για τους ΣΤΙΑ και τα εκπαιδευτικά κέντρα
 • Τρία νέα περιφερειακά Κέντρα Ελέγχου (Helpdesk), καθώς και ένα Κέντρο Παρακολούθησης και Ελέγχου στο Υπουργείο Υγείας (Command & Control Centre).
 • Λογισμικό Τηλεϊατρικής (Κεντρική Υποδομή – ΣΤΙΑ, ΣΤΙΣ, Ταμπλέτες ΣΤΙΣ-Τ και υπηρεσίες παραμετροποιήσεων αυτής σύμφωνα με τις μελέτες εφαρμογής

2.2 Αναμενόμενα Οφέλη

Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα σημαντικό έργο καθώς με την ανάπτυξή του θα προσφέρεται ισότιμη πρόσβαση στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (ΠΦΥ) ανεξάρτητα από τον τόπο κατοικίας, ουσιαστική ανάπτυξη της εξ αποστάσεως ψυχιατρικής, ανάπτυξη δυναμικών πολιτικών πρόληψης και προαγωγής υγείας, κάλυψη της ανάγκης για πρόσβαση σε υψηλού επιπέδου εκπαίδευση και μείωση μετακινήσεων προς τα μεγάλα αστικά κέντρα για την παροχή υπηρεσιών υγείας.