Δευτέρα, 05 Ιουνίου 2023 - Αθήνα: 23,09 C Weather icon (σποραδικές νεφώσεις)

ΕΛΣΤΑΤ: Εκτίναξη 35,6% του δείκτη τιμών παραγωγού στη βιομηχανία τον Ιούλιο


Ο μέσος Γενικός Δείκτης του δωδεκαμήνου Αυγούστου 2021 - Ιουλίου 2022, σε σύγκριση με τον μέσο Γενικό Δείκτη του δωδεκαμήνου Αυγούστου 2020 - Ιουλίου 2021, παρουσίασε αύξηση 32,8%

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία (σύνολο εγχώριας και εξωτερικής αγοράς), με έτος βάσης 2015=100,0 και μήνα αναφοράς τον Ιούλιο 2022, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουλίου 2021, παρουσίασε αύξηση 35,6% έναντι αύξησης 13% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του έτους 2021 με το 2020.

Ο Γενικός Δείκτης τον Ιούλιο 2022, σε σύγκριση με τον δείκτη του Ιουνίου 2022, παρουσίασε μείωση 2% έναντι αύξησης 1,1% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του έτους 2021.

Ο μέσος Γενικός Δείκτης του δωδεκαμήνου Αυγούστου 2021 - Ιουλίου 2022, σε σύγκριση με τον μέσο Γενικό Δείκτη του δωδεκαμήνου Αυγούστου 2020 - Ιουλίου 2021, παρουσίασε αύξηση 32,8% έναντι αύξησης 1,1% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των προηγούμενων δωδεκαμήνων.

Ανάλυση μηνιαίων μεταβολών, μηνός Ιουλίου 2022, σε σύγκριση με τον Ιούνιο 2022

Η μείωση του Γενικού Δείκτη Τιμών Παραγωγού κατά 2,0%, τον μήνα Ιούλιο 2022, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουνίου 2022, οφείλεται στις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους αγορών, δηλαδή:

α. Στη μείωση του Δείκτη Τιμών Παραγωγού Εξωτερικής Αγοράς κατά 5,7%.

Ειδικότερα, στη μείωση αυτή συνέβαλαν κυρίως οι μεταβολές των δεικτών των διψήφιων κλάδων της ταξινόμησης NACE Αναθ. 2, ως εξής:

Παραγωγή οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου -11,5%
Εξόρυξη μεταλλευμάτων -3,4%
Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων -1,9%
Βιομηχανία τροφίμων 0,6%
Παραγωγή βασικών μετάλλων 1,1%
Παραγωγή προϊόντων καπνού 2,5%
Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού 2,7%
Λοιπά ορυχεία και λατομεία 3,0%
Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) και πλαστικές ύλες 5,2%
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού 8,3%

β. Στη μείωση του Δείκτη Τιμών Παραγωγού Εγχώριας Αγοράς κατά 0,6%.

Ειδικότερα, στη μείωση αυτή συνέβαλαν κυρίως οι μεταβολές των δεικτών των διψήφιων κλάδων της ταξινόμησης NACE Αναθ. 2, ως εξής:

Παραγωγή οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου -10,6%
Βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό, εκτός από έπιπλα, κατασκευή ειδών καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής -1,1%
Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων -0,1%
Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) και πλαστικές ύλες 0,3%
Βιομηχανία τροφίμων 0,4%
Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων 0,5%
Χαρτοποιία και κατασκευή χάρτινων προϊόντων 0,6%
Παραγωγή βασικών μετάλλων 1,0%
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού 5,4%
Εξόρυξη άνθρακα και λιγνίτη 24,4%

Ανάλυση ετήσιων μεταβολών, μηνός Ιουλίου 2022, σε σύγκριση με τον Ιούλιο 2021

Η αύξηση του Γενικού Δείκτη Τιμών Παραγωγού κατά 35,6%, τον μήνα Ιούλιο 2022, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουλίου 2021, οφείλεται στις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους αγορών, δηλαδή:

α. Στην αύξηση του Δείκτη Τιμών Παραγωγού Eξωτερικής Aγοράς κατά 46,9%.

Ειδικότερα, στην αύξηση αυτή συνέβαλαν κυρίως οι μεταβολές των δεικτών των διψήφιων κλάδων της ταξινόμησης NACE Αναθ. 2, ως εξής:

Παραγωγή οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου 94,4%
Παραγωγή βασικών μετάλλων 31,0%
Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) και πλαστικές ύλες 30,6%
Χαρτοποιία και κατασκευή χάρτινων προϊόντων 24,6%
Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού 20,7%
Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων 16,7%
Παραγωγή προϊόντων καπνού 12,4%
Βιομηχανία τροφίμων 12,1%
Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων 11,1%
Κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού 9,3%

β. Στην αύξηση του Δείκτη Τιμών Παραγωγού Εγχώριας Αγοράς κατά 31,9%

Ειδικότερα, στην αύξηση αυτή συνέβαλαν κυρίως οι μεταβολές των δεικτών των διψήφιων κλάδων της ταξινόμησης NACE Αναθ. 2, ως εξής:

Παραγωγή οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου 88,8%
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού 45,9%
Χαρτοποιία και κατασκευή χάρτινων προϊόντων 13,9%
Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού 11,3%
Παραγωγή βασικών μετάλλων 10,4%
Βιομηχανία τροφίμων 9,1%
Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων 8,6%
Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) και πλαστικές ύλες 6,9%
Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων 4,7%
Εξόρυξη άνθρακα και λιγνίτη -50,2%