Τετάρτη, 31 Μαΐου 2023 - Αθήνα: 18,81 C Weather icon (ελαφρές νεφώσεις)

Αισιόδοξη Κομισιόν για το 2022: Ανάπτυξη 4% στην Ελλάδα με εκτίναξη πληθωρισμού στο 8,9%


Σοβαρές παρενέργειες δημιουργούν οι πληθωριστικές πιέσεις, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το ράλι των τιμών αναμένεται να κατεβάσει την ανάπτυξη της οικονομίας το 2023 στο 2,4%

Η οικονομική ανάπτυξη στην Ελλάδα διατήρησε τη δυναμική της το πρώτο τρίμηνο του 2022, με το πραγματικό ΑΕΠ να αυξάνεται κατά 2,3% σε τριμηνιαία βάση. Οι σταθερές καταναλωτικές δαπάνες υποστηρίχθηκαν από τις θετικές εξελίξεις στην αγορά εργασίας ενώ οι επενδύσεις αυξήθηκαν σημαντικά, επισημαίνει η Κομισιόν στις καλοκαιρινές προβλέψεις για την ευρωπαϊκή οικονομία.

Τα δεδομένα όμως ανατρέπονται μετά την πληθωριστική έκρηξη. Οι καθαρές εξαγωγές συρρικνώθηκαν, λόγω της επιβράδυνσης της οικονομίας κύριων εμπορικών εταίρων της Ελλάδας καθώς και των συνεχιζόμενων διαταραχών της παγκόσμιας αλυσίδας εφοδιασμού. Η ανάπτυξη το πρώτο τρίμηνο υπερέβη τις προηγούμενες εκτιμήσεις, αλλά η πλήρης επίδραση του υψηλότερου πληθωρισμού και της συνακόλουθης συμπίεσης του πραγματικού διαθέσιμου εισοδήματος αναμένεται να φανεί αργότερα μέσα στο έτος.

Εκτός από τη διατήρηση του υψηλού πληθωρισμού, η εξασθένηση της δυναμικής στη δημιουργία θέσεων εργασίας, ιδίως λόγω της ασθενέστερης ανάκαμψης, αναμένεται να λειτουργήσει ως τροχοπέδη στις δαπάνες των νοικοκυριών τα επόμενα τρίμηνα. Από την άλλη πλευρά, η ανάπτυξη το 2022 προβλέπεται να υποστηριχθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης, σημειώνει η Κομισιόν. Ωθηση θα δώσει επίσης ο τουρισμός, ο οποίος εκτιμάται ότι θα επιστρέψει σε προ πανδημίας επίπεδα έως το 2023.

Συνολικά, το πραγματικό ΑΕΠ προβλέπεται να αυξηθεί κατά 4% το 2022 και να επιβραδυνθεί στο 2,4% το 2023.

Κοιτώντας μπροστά, η αυξημένη αβεβαιότητα αναμένεται να μειώσει περαιτέρω τη ζήτηση για νέες θέσεις εργασίας και σε συνδυασμό με τον ακόμη υψηλό ρυθμό πληθωρισμού, αναμένεται να αποδυναμώσει την ανάπτυξη το 2023. Επιπλέον, οι ασθενέστερες προοπτικές ανάπτυξης της οικονομίας καθώς και το ακριβότερο χρήμα αναμένεται να επιβραδύνουν τις ιδιωτικές επενδύσεις, παρά την ώθηση του Ταμείου Ανάκαμψης. Οι εξαγωγές αγαθών αναμένεται να πιεστούν σε σύγκριση με προηγούμενες προβλέψεις, δεδομένου του λιγότερο υποστηρικτικού εξωτερικού περιβάλλοντος.

Ο πληθωρισμός συνεχίζει να αυξάνεται, κυρίως λόγω της έκρηξης των διεθνών τιμών ενέργειας και τροφίμων. Η μετακύλιση στα υπόλοιπα στοιχεία του καλαθιού κατανάλωσης αναμένεται να διατηρήσει τον πληθωρισμό σε υψηλά επίπεδα για ολόκληρο τον προβλεπόμενο ορίζοντα. Ο συνολικός πληθωρισμός προβλέπεται να φτάσει στο 8,9% το 2022 και στο 3,5% το 2023.

Οι κίνδυνοι έχουν αυξηθεί, σημειώνει. Οι πτωτικοί συνδέονται με τον τουριστικό τομέα υπό το πρίσμα της αβέβαιης καταναλωτικής ισχύος των εισερχόμενων τουριστών και των αυξημένων γεωπολιτικών εντάσεων στην περιοχή. Οι ανοδικοί σχετίζονται με μια πιο θετική δυναμική της αγοράς εργασίας, που θα μπορούσε να προσφέρει ισχυρότερη από την αναμενόμενη στήριξη στο εισόδημα των νοικοκυριών και, ως εκ τούτου, στην ιδιωτική κατανάλωση στο μέλλον.