Κυριακή, 28 Μαΐου 2023 - Αθήνα: 23,71 C Weather icon (ελαφρές νεφώσεις)

Αγροτικός τομέας: «Ανοίγει το ταμείο» στις 31 Μαΐου των επιδοτήσεων έως 80% από 5 νέα προγράμματα


Οι δράσεις ξεκινούν από τις 31 Μαΐου και αφορούν επιδοτήσεις που παρέχονται από το Ταμείο Ανάπτυξης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ) για την ενίσχυση της Μεταποίησης Αγροτικών Προϊόντων, του Πράσινου Αγροτουρισμού και τον Εκσυγχρονισμό του Πρωτογενούς Τομέα - Ελάχιστος προϋπολογισμός, από 500.000 ευρώ

Ανακοινώθηκαν από το υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης οι επιδοτήσεις έως 80% στον αγροτικό τομέα για την ενίσχυση της Μεταποίησης Αγροτικών Προϊόντων, του Πράσινου Αγροτουρισμού, τον Εκσυγχρονισμό του Πρωτογενούς Τομέα, της Αναδιάρθρωσης καλλιεργειών και της Γενετικής βελτίωσης ζώων.

Οι δράσεις ξεκινούν από τις 31/5 και αφορούν ενισχύσεις που παρέχονται από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

 1. Δράση: «Καινοτομία και Πράσινη Μετάβαση στη Μεταποίηση Αγροτικών Προϊόντων»
  Επιδότηση επενδυτικών σχεδίων έως 55%
  Υποβολές Αιτήσεων: από 31/05/2022 έως 30/9/2022
  Επιδοτούνται δαπάνες με στόχο:
 • την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των προϊόντων στις αγορές μέσα από την αξιοποίηση της έρευνας, της σύγχρονης τεχνολογίας και των ψηφιακών εργαλείων
 • την ενσωμάτωση διαδικασιών καινοτομίας και χρήσης νέων τεχνολογιών, αλλά και διαδικασιών φιλικών προς το περιβάλλον
 1. Δράση: «Εκσυγχρονισμός του Πρωτογενούς Τομέα»
  Επιδότηση επενδυτικών σχεδίων έως 50%
  Υποβολές Αιτήσεων: από 21/06/2022 έως 30/9/2022
  Επιδοτούνται δαπάνες με στόχο:
 • τη βελτίωση της οικονομικής αποδοτικότητας όλων των γεωργικών εκμεταλλεύσεων
 • τον εκσυγχρονισμό των γεωργικών εκμεταλλεύσεων
 • την καθετοποίηση της παραγωγικής διαδικασίας
 • την παραγωγή προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας
 1. Δράση: «Πράσινος Αγροτουρισμός»
  Επιδότηση επενδυτικών σχεδίων έως 55%
  Υποβολές Αιτήσεων: από 5/07/2022 έως 30/9/2022
  Επιδοτούνται δαπάνες με στόχο:
 • την ανάπτυξη δράσεων βιωματικού αγροτουρισμού
 • την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της αναγνωρισιμότητας των προϊόντων στις αγορές μέσα από την τοποθέτησή τους σε σημεία προσέλκυσης επισκεπτών – τουριστών
 1. Δράση: «Γενετική βελτίωση ζώων»
  Επιδότηση επενδυτικών σχεδίων έως 75%
  Υποβολές Αιτήσεων: από 6/6/2022 έως 30/9/2022
  Επιδοτούνται δαπάνες με στόχο:
 • τη γενετική βελτίωση των εκτρεφόμενων ζώων
 • τη βιώσιμη ανάπτυξη και η αποδοτικότερη διαχείριση των φυσικών πόρων, μέσω βελτιωμένων φυλών ζώων
 1. Δράση: «Αναδιάρθρωση καλλιεργειών»
  Επιδότηση επενδυτικών σχεδίων έως 80%
  Υποβολές Αιτήσεων: από 28/7/2022 έως 15/11/2022
  Επιδοτούνται δαπάνες με στόχο:
 • τη βελτίωση της γεωργικής εκμετάλλευσης μέσω της μείωσης του κόστους παραγωγής ή της βελτίωσης και αναδιάταξης της παραγωγής
 • τη βελτίωση της παραγωγικότητας των δενδρωδών καλλιεργειών στον πρωτογενή τομέα

Επιπλέον πληροφορίες

Ελάχιστος προϋπολογισμός: από 500.000 ευρώ.
Η επιδότηση αφορά ολόκληρη την ελληνική Επικράτεια.