Παρασκευή, 02 Ιουνίου 2023 - Αθήνα: 19,17 C Weather icon (ελαφρές νεφώσεις)

ΑΑΔΕ και ΚΕΑΟ: Τώρα οι μεγαλοοφειλέτες Δημοσίου και ασφαλιστικών Ταμείων θα έχουν ονοματεπώνυμο!


Στη σχετική λίστα που θα αναρτηθεί στις 30 Ιουνίου στον ιστοχώρο της ΑΑΔΕ θα αναγράφονται το όνομα ή η επωνυμία του φυσικού ή νομικού προσώπου, αντίστοιχα, ο ΑΦΜ, το ποσό της αρχικής οφειλής, οι προσαυξήσεις και το συνολικό χρέος

Στη δημοσιοποίηση των στοιχείων των μεγαλοοφειλετών του Δημοσίου και των ασφαλιστικών Ταμείων προχωρούν στο τέλος του Ιουνίου η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων και το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών.

Στη σχετική λίστα που θα αναρτηθεί στις 30 Ιουνίου στον ιστοχώρο της ΑΑΔΕ θα αναγράφονται το όνομα ή η επωνυμία του φυσικού ή νομικού προσώπου, αντίστοιχα, ο ΑΦΜ, το ποσό της αρχικής οφειλής, οι προσαυξήσεις και το συνολικό χρέος.

Παράλληλα, στη διπλανή στήλη θα αναγράφονται και τα χρέη του φυσικού ή του νομικού προσώπου προς τα ασφαλιστικά Ταμεία. Στον κοινό κατάλογο της εφορίας και του ΕΦΚΑ θα αναγράφονται οι οφειλέτες των οποίων το αρρύθμιστο συνολικό χρέος (βασική οφειλή χωρίς τις προσαυξήσεις) υπερβαίνει το ποσό των 150.000 ευρώ.

Στόχος της πρωτοβουλίας που επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο, αλλά είχε «παγώσει» την τελευταία διετία λόγω της πανδημίας, είναι η άσκηση πίεσης προς τους οφειλέτες να εξοφλήσουν ή να ρυθμίσουν τα χρέη τους και να αποφύγουν τη διαπόμπευση μέσω της δημοσιοποίησης των στοιχείων τους.

Συγχρόνως, η λίστα των μεγαλοοφειλετών αποτελεί μια «δεξαμενή» φυσικών και νομικών προσώπων από την οποία αντλούν πληροφορίες δημόσιες υπηρεσίες για την οικονομική τους κατάσταση, ώστε να αποτρέπονται συναλλαγές τους με το Δημόσιο (π.χ. συμμετοχή σε διαγωνισμούς κ.λπ.), ενώ μπορούν να αντλούν στοιχεία και ιδιώτες στο πλαίσιο τυχόν συνεργασιών με πρόσωπα ή εταιρείες που βρίσκονται στη λίστα.

Ωστόσο, πριν από τη δημοσιοποίηση των στοιχείων οφειλετών, τόσο η ΑΑΔΕ όσο και το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών, μεταξύ 3 και 6 Ιουνίου, θα αποστείλουν ηλεκτρονικά μηνύματα στους συγκεκριμένους οφειλέτες, στον προσωπικό λογαριασμό τους στο Taxisnet και στο e-mail τους, με τα οποία θα τους ενημερώνουν ότι έχουν περιθώριο 15 ημερών για να εξοφλήσουν ή να ρυθμίσουν τις οφειλές τους ώστε να αποφύγουν τη δημοσιοποίηση.

Σημειώνεται ότι οι οφειλέτες της εφορίας έχουν στη διάθεσή τους για να ρυθμίσουν τις οφειλές τους μόνο τη ρύθμιση των 24-48 δόσεων, ενώ πέρασαν ανεκμετάλλευτες ή απωλέσθησαν στην πορεία οι ρυθμίσεις των 100 και των 120 δόσεων.

Ποιοι θα είναι εκτός λίστας Σύμφωνα με τις οδηγίες της ΑΑΔΕ, εκτός της λίστας των οφειλετών θα είναι:

  • Οι οφειλές οι οποίες έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης και τηρούνται οι όροι αυτής.
  • Οι οφειλές οι οποίες τελούν υπό αναστολή καταβολής με προσωρινή διαταγή, δικαστική απόφαση, πράξη διοικητικού οργάνου, ή εκ του νόμου.
  • Οι οφειλές οι οποίες έχουν χαρακτηριστεί ως ανεπίδεκτες είσπραξης.
  • Οι οφειλές αποβιωσάντων, ή ανηλίκων. 
  • Οι οφειλές των νομικών προσώπων εντός του στενού, ή ευρύτερου δημοσίου τομέα.

Στα ύψη τα χρέη προς την εφορία

Υπενθυμίζεται ότι τα χρέη προς την εφορία έχουν αυξηθεί αισθητά το α' τρίμηνο του έτους και στο τέλος Μαρτίου διαμορφώθηκαν σε 112,8 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 25,2 δισ. ευρώ έχουν χαρακτηριστεί ως ανεπίδεκτα είσπραξης. Αντίστοιχα, τα ληξιπρόθεσμα χρέη προς ΕΦΚΑ ανήλθαν (επίσης στο τέλος Μαρτίου) σε 42,8 δισ. ευρώ. Μάλιστα, τα χρέη προς την εφορία σημείωσαν αύξηση 50,2% ή κατά 1,17 δισ. ευρώ το φετινό πρώτο τρίμηνο σε σύγκριση με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2021, ενώ το συνολικό ποσό των νέων οφειλών που δημιουργήθηκαν την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου του τρέχοντος έτους έφθασε τα 3,47 δισ. ευρώ περίπου, ενώ πέρυσι την ίδια περίοδο είχε περιοριστεί στα 2,3 δισ. ευρώ.

Η «γεωγραφία» των 4.014.028 προσώπων που έχουν χρέη

Στο τέλος Μαρτίου 2022, οι φορολογούμενοι με ληξιπρόθεσμα χρέη προς τη Φορολογική Διοίκηση ανέρχονταν σε 4.014.028 φυσικά και νομικά πρόσωπα.

Αναφορικά με το ύψος της οφειλής κατά κατηγορία, από τα στοιχεία του Γραφείου Προϋπολογισμού της Βουλής προκύπτουν τα ακόλουθα:

Οι 2.174.336 οφειλέτες ποσών έως 500 ευρώ, που χρωστάνε συνολικά 317,7 εκατ. ευρώ έχουν ρυθμίσει το 11,4% των χρεών τους ή 36,1 εκατ. ευρώ.

Οι 1.283.198 οφειλέτες ποσών από 500 έως 5.000 ευρώ που χρωστάνε συνολικά 2,092 δισ. έχουν ρυθμίσει το 30,2% των χρεών τους ή 630,9 εκατ. ευρώ.

Οι 452.359 οφειλέτες ποσών από 5.001 έως 50.000 ευρώ που χρωστάνε συνολικά 6,522 δισ. έχουν ρυθμίσει το 29,6% των χρεών τους ή 1,932 δισ. ευρώ.

Οι 66.725 οφειλέτες ποσών από 50.001 έως 300.000 ευρώ που χρωστάνε συνολικά 7.384 δισ. έχουν ρυθμίσει το 18,8% των χρεών τους ή 1,391 δισ. ευρώ.

Οι 13.653 οφειλέτες ποσών από 300.001 έως 1,5 εκατ. ευρώ που χρωστάνε συνολικά 8,706 δισ. έχουν ρυθμίσει το 18,8% των χρεών τους ή 674,5 εκατ. ευρώ.

Οι 5.298 οφειλέτες ποσών από 1,5 έως 10 εκατ. ευρώ που χρωστάνε συνολικά 19,59 δισ. έχουν ρυθμίσει μόλις το 2,2% των χρεών τους ή 426 εκατ. ευρώ.

Οι 1.302 οφειλέτες ποσών από 10 εκατ. ευρώ και άνω που χρωστάνε συνολικά 66,786 δισ. έχουν ρυθμίσει μόλις το 0,3% των χρεών τους ή 219,1 εκατ. ευρώ.

Τους 25.000 φτάνουν οι οφειλέτες στον ΕΦΚΑ

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, οι οφειλέτες του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ), με χρέη άνω των 150.000 ευρώ (φυσικά και νομικά πρόσωπα), ανέρχονται σε περίπου 25.000.

Ωστόσο, στη διάθεση των οφειλετών του ΕΦΚΑ βρίσκεται μόνο η πάγια ρύθμιση των 12 δόσεων, στην οποία μπορούν να εντάξουν τα συσσωρευμένα χρέη τους, η οποία δεν επαρκεί.

Για να ενεργοποιηθεί η ρύθμιση, εκτός από τη διαδικασία ένταξης των οφειλών, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταβάλουν και την πρώτη δόση. Επίσης, κάθε μήνα πρέπει να καταβάλλονται τόσο οι τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές, εάν υπάρχουν, όσο και η δόση της ρύθμισης, ώστε να παραμείνει ενεργή.

Επίσης, αφού γίνεται η δημοσιοποίηση των οφειλών, αυτεπάγγελτα από τις αρμόδιες υπηρεσίες ή με αίτημα των ενδιαφερόμενων (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) μπορεί να ζητηθεί η διόρθωση, η άρση ή ακόμα και η διαγραφή των όποιων στοιχείων. Σχετικά αιτήματα από τους οφειλέτες θα διαβιβάζονται στο Γ' Τμήμα της Διεύθυνσης Αναγκαστικών Μέτρων Είσπραξης και Νομικής Υποστήριξης ΚΕΑΟ.

Εκεί θα πραγματοποιείται ο σχετικός έλεγχος για να διαπιστωθεί εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις, ώστε να γίνει διόρθωση, άρση ή διαγραφή της οφειλής, δηλαδή εάν το χρέος έχει εξοφληθεί, ή εάν έχει ενταχθεί σε καθεστώς ρύθμισης, ή εάν υπάγεται σε κάποια από τις εξαιρέσεις. Σε διαφορετική περίπτωση το σχετικό αίτημα θα απορρίπτεται.

Σημειώνεται ότι η διαδικασία δημοσίευσης των στοιχείων των μεγαλοοφειλετών προς τον ΕΦΚΑ, άνω των 150.000 ευρώ, είχε ξεκινήσει το 2017 και επαναλήφθηκε σε ετήσια βάση, τόσο το 2018 όσο και το 2019. Λόγω πανδημίας όμως σταμάτησε η σχετική διαδικασία το 2020 και το 2021.