Κυριακή, 28 Μαΐου 2023 - Αθήνα: 23,71 C Weather icon (ελαφρές νεφώσεις)

Έρευνα COSMOTE – ELTRUN: Ψηφιακά «αναλφάβητες» μια στις δυο οι ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις


Με αργούς ρυθμούς πραγματοποιείται η ψηφιοποίηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων - Μία στις δύο ΜμΕ έχει έλλειψη ψηφιακών δεξιοτήτων, αλλά μόνο μια στις τρείς παρακολουθεί εκπαιδευτικά προγράμματα

Οι ΜμΕ έχουν μείνει πίσω όσον αφορά την ψηφιακή τους ετοιμότητα, καθώς μέσα σε δύο χρόνια η έρευνα της COSMOTE και του ELTRUN κατέγραψε αύξηση μόλις 10% του σχετικού δείκτη σε σχέση με το 2020 αναδεικνύοντας την έλλειψη ενημέρωσης και εκπαίδευση αλλά και πόρων.

Δεν είναι τυχαίο ότι 1 στις 2 μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχει έλλειψη ψηφιακών δεξιοτήτων, αλλά μόνο 1 στις 3 παρακολουθεί εκπαιδευτικά προγράμματα που σημαίνει ότι δεν είναι έτοιμες για ψηφιακή … εκπαίδευση.

Τα στοιχεία είναι απογοητευτικά με την ποσοτική έρευνα «Η Ψηφιακή Ετοιμότητα των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων στην Ελλάδα - 2022» που καταγράφει την ψηφιακή ετοιμότητα των επιχειρήσεων που απασχολούν 1 έως 50 εργαζόμενους, σε όλους τους κλάδους της αγοράς (εμπόριο, μεταποίηση, επαγγελματίες-επιστήμονες, τουρισμός-εστίαση, υπηρεσίες, κατασκευαστικές-οικοδομικές εταιρείες κ.λπ.) δείχνει σημαντικές ελλείψεις δεξιοτήτων καθώς και πόρων.

Η Cosmote στο πλαίσιο αυτό ανακοίνωσε το  νέο κύκλο του #GrowYourBusiness. Η νέα δράση #GrowYourBusiness θα ξεκινήσει το φθινόπωρο σε συνεργασία με το ELTRUN και θα προσφέρει δωρεάν και πιστοποιημένη online εκπαίδευση στις ΜμΕ από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Οικονομικού Πανεπιστημίου. Οι θεματικές του προγράμματος θα εστιάζουν στην ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων των εργαζομένων μιας επιχείρησης, στο ηλεκτρονικό εμπόριο, το Digital Marketing, τα Social Media, το Internet of Things, κ.ά. με στόχο να αλλάξει την εικόνα που παρατηρείται σήμερα.

Ο Δείκτης Ψηφιακής Ετοιμότητας

Ο Δείκτης Ψηφιακής Ετοιμότητας, δημιουργήθηκε για πρώτη φορά για τις ανάγκες της έρευνας του 2020 και αποτυπώνει το βαθμό ψηφιακής ωριμότητας των ΜμΕ με βάση την υιοθέτηση και χρήση 10 σημαντικών ψηφιακών συστημάτων και υποδομών για κάθε επιχείρηση, όσον αφορά στην ψηφιακή παρουσία (ιστοσελίδα), τις ψηφιακές συναλλαγές και προώθηση (μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ψηφιακές καμπάνιες, ηλεκτρονικό κατάστημα), τις ψηφιακές υποδομές (ψηφιακή ασφάλεια, cloud) και τα διοικητικά συστήματά για τη διαχείριση πόρων (ERP, CRM, IoT, data analytics). Οι εταιρείες κατατάσσονται, σύμφωνα με την ψηφιακή τους ωριμότητα, σε πέντε εξελικτικά στάδια: 1-2 στοιχειώδες στάδιο (Elementary), 3-4 βασικό (Basic), 5-6 μεσαίο (Medium), 7-9 προχωρημένο (Advanced) και 10 ιδεατό (Ideal).

Με βάση τα ευρήματα της έρευνας καταγράφεται μικρή πρόοδος, με άνοδο της τάξης του 10%, στο μέσο όρο του δείκτη ψηφιακής ετοιμότητας, σε σχέση με το 2020, από 4,06/10 τo 2020 σε 4,49/10 το 2022.

Σύμφωνα με την έρευνα, 1 στις 2 μικρές επιχειρήσεις στην Ελλάδα βρίσκεται ακόμη στα δυο πρώτα στάδια του δείκτη (Elementary και Basic), ενώ 1 στις 5 κατατάσσεται στα δύο προχωρημένα στάδια (Advanced και Ideal), με τις ΜμΕ που ανήκουν στo προχωρημένο στάδιο (Advanced) να σημειώνουν αύξηση, από 12% το 2020 σε 18%.

Από τα στοιχεία της έρευνας, φαίνεται πως η ψηφιακή ετοιμότητα επηρεάζεται και από το μέγεθος, αλλά και από τον κλάδο των επιχειρήσεων. Οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις (με 6-10 και πάνω από 10 εργαζόμενους) και οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών τοποθετούνται υψηλότερα στον δείκτη (με Μ.Ο. 6,15), με τους κλάδους του τουρισμού (Μ.Ο. 4,73), του εμπορίου (Μ.Ο. 4,68) και της μεταποίησης (Μ.Ο. 4,44) να έπονται. Για παράδειγμα το 44% των ΜμΕ με πάνω από 10 εργαζόμενους βρίσκεται στο προχωρημένο στάδιο (Αdvanced) και μόλις το 30% των ΜμΕ με 2-5 εργαζόμενους.

Η χρήση ψηφιακών συστημάτων και υποδομών από τις ελληνικές ΜμΕ

Σε τομείς, όπως η ψηφιακή παρουσία και επικοινωνία, τα ποσοστά χρήσης των ψηφιακών εργαλείων και υποδομών από τις ΜμΕ, βρίσκονται σε σχετικά υψηλά επίπεδα, ενώ αυξητικές τάσεις σημειώνονται συγκριτικά με το 2020, στο ηλεκτρονικό εμπόριο, τις τηλεδιασκέψεις και τις ψηφιακές καμπάνιες.