Τετάρτη, 17 Αυγούστου 2022 - Αθήνα: 25,83 C Weather icon (αίθριος καιρός)

Euroxx: Γιατί οι ελληνικές τράπεζες παραμένουν ένα ελκυστικό επενδυτικό story


Σχόλια

Άκρως θετικά αποδείχθηκαν τα οικονομικά μεγέθη των ελληνικών τραπεζών στο β’ τρίμηνο, με την Euroxx Χρηματιστηριακή να θεωρεί ότι θέτουν στέρεες βάσεις για την επίτευξη των οικονομικών στόχων του φετινού έτους.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με την ανάλυση της εταιρείας, ο ελληνικός χρηματοπιστωτικό κλάδος εμφάνισε βελτιωμένες τάσεις, οι οποίες αντακλούν κυρίως:

  • Την ισχυρή χρηματοπιστωτική επέκταση με συνολικές εκταμιεύσεις 9,4 δισ. ευρώ (έναντι 7,5 δισ. ευρώ  το α’ τρίμηνο του 2022), οι οποίες οδήγησαν σε υψηλότερα (του προβλεπόμενου) καθαρά έσοδα από τόκους
  • Τα ισχυρά έσοδα από το portofolio των securities 
  • Την αξιόλογη ροή χρεώσεων (fees), οι οποίες αντιστάθμισαν την πίεση από τα αυξημένα λειτουργικά έξοδα, το αυξημένο κόστος στις εκδόσεις T2 και την απώλεια εσόδων από τις συναλλαγές μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPE) 

Επιπλέον, παρά τις ανησυχίες για την επιδείνωση του ποσοστού πληρωμών λόγω της ενεργειακής κρίσης και του υψηλού πληθωρισμού, η ποιότητα των assets (περιουσιακά στοιχεία) βελτιώθηκε περαιτέρω, χάρη στις μη-οργανικές ενέργειες των διοικήσεων και του αρνητικού σχηματισμού NPE.  

Ως αποτέλεσμα, επισημαίνει η Euroxx Χρηματιστηριακή, οι ελληνικές τράπεζες διατήρησαν τα ισχυρά κεφάλαια και την άφθονη ρευστότητα, η οποία δύναται να επενδυθεί σε assets υψηλότερης απόδοσης. 

Αναλυτικά ανά τράπεζα 

Η Alpha Bank κατέγραψε προ-προβλέψεων αποτέλεσμα 173 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 5,6% σε τριμηνιαίο επίπεδο, χάρη στην ισχυρή χρηματοπιστωτική επέκταση και στα έσοδα από securites, ενώ τα κέρδη ανήλθαν σε 117 εκατ. ευρώ έναντι 125 εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο. Ο στόχος για τα καθαρά έσοδα από τόκους αναθεωρήθηκε για το 2022 στο 1,2 δισ. ευρώ (από 1,15 δισ. ευρώ), ως απόρροια της ισχυρής επίδοσης του βιβλίου δανείων και των εσόδων από το χαρτοφυλάκιο των securites. Ταυτόχρονα, ο στόχος για την εκταμίευση επιχειρηματικών δανείων αυξήθηκε στα 2,7 δισ. ευρώ έναντι 2,2 δισ. ευρώ. Όσον αφορά τον δείκτη NPE, συρρικνώθηκε στο 8,2% το β’ τρίμηνο. Η επόμενη διανομή μερίσματος αναμένεται το 2024 και θα προέρχεται από τα κέρδη του 2023.  

Η Eurobank εμφάνισε προ-προβλέψεων αποτέλεσμα 266 εκατ. ευρώ (από 240 εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο), κάτι που αντανακλά τα υψηλότερα καθαρά έσοδα από τόκους, την πιστωτική επέκταση και τις ισχυρές χρεώσεις. Όλες οι επιδόσεις του τριμήνου ήταν καλύτερες τόσο έναντι των προβλέψεων της διοίκησης όσο και έναντι των προβλέψεων της Euroxx, με τον δείκτη NPE να διαμορφώνεται στο 5,9% και τον δείκτη κεφαλαίων CET1 στο 14,7%. Η νέα πρόβλεψη για τις συνολικές επιδόσεις του 2022 είναι βελτιωμένη χάρη στις περισσότερες εκταμιεύσεις δανείων και στην αύξηση των επιτοκίων της ΕΚΤ κατά 50 μονάδες βάσης.  

Η Εθνική Τράπεζα σημείωσε προ-φόρων κέρδη από συνεχιζόμενες δραστηριότητες 282 εκατ. ευρώ έναντι 208 εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο, χάρη στα υψηλότερα μη-τραπεζικά έσοδα, τις χρεώσεις, τις χαμηλότερες προβλέψεις και τα υψηλότερα καθαρά έσοδα από τόκους. Η οργανική μείωση των NPEs συνεχίστηκε και στο β’ τρίμηνο, με τον σχετικό δείκτη να περιορίζεται στο 6,3%. Παράλληλα, το momentum στο δανειακό χαρτοφυλάκιο επιταχύνθηκε, με τις εταιρικές εκταμιεύσεις να αγγίζουν το 1,5 δισ. ευρώ (συνολικά έφθασαν το 1,9 δισ. έναντι 1,1 το α’ τρίμηνο). Η διοίκηση αναθεώρησε θετικά τον στόχο για καθαρά έσοδα από τόκους, προβλέποντας μια μέση μονοψήφια αύξηση στο σύνολο του 2022. 

Η Πειραιώς παρουσίασε κέρδη από συνεχιζόμενες δραστηριότητες 93 εκατ. ευρώ (από 520 εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο), με τη μείωση να αντανακλά τα χαμηλότερα κέρδη από traders, την απουσία των ωφελειών από τη συναλλαγή «Θαλής» (εγγράφηκε στο α’ τρίμηνο) και το υψηλότερο λειτουργικό κόστος. Παράγοντες, οι οποίες αντιστάθμισαν τις χαμηλές προβλέψεις και τα υψηλότερα έσοδα από τις τραπεζικές δραστηριότητες. Οι νέες εκταμιεύσεις δανείων έφθασαν στο 2,7 δισ. ευρώ το β’ τρίμηνο, με την πιστωτική επέκταση να αγγίζει το 1,2 δισ. ευρώ. Ο δείκτης NPE υποχώρησε στο 9,1% (από 12,6% το β’ τρίμηνο), χάρη στον αρνητικό σχηματισμό των 250 εκατ. ευρώ και των συναλλαγών Solar και Sunrise II. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, η Euroxx εξακολουθεί να πιστεύει ότι ο ελληνικός τραπεζικός κλάδος παραμένει ένα ελκυστικό επενδυτικό story, καθώς τα τρέχοντα επίπεδα τιμών (οι ελληνικές τράπεζες διαπραγματεύονται πλέον στο 0,47x 2022e P/TBV) εξακολουθούν να παραβλέπουν την ανάκαμψη της κερδοφορίας του κλάδου και τις προοπτικές για διανομή μερίσματος. 

Σχόλια: