Παρασκευή, 21 Ιανουαρίου 2022 - Αθήνα: 8,33 C Weather icon (αίθριος καιρός)

ΤΧΣ: Από τα 42,16 δισ. «πακέτα» διάσωσης των ελληνικών τραπεζών 2010 - 2015, τα 38,12 δισ. ευρώ είναι ζημιές…


Σχόλια

Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας το οποίο συστάθηκε τον Ιούλιο του 2010 για τη διάσωση συγκεκριμένων τεσσάρων ελληνικών τραπεζών (Εθνική Τράπεζα, Eurobank, Αlpha Bank και Τράπεζα Πειραιώς) δημοσίευσε προσφάτως τα οικονομικά αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου 2021.

Σε αυτά εμφανίζει ζημιές 38,124 δισ. ευρώ σε σύνολο κεφαλαίων 42,16 δισ. ευρώ τα οποία σχηματίστηκαν σταδιακά με εισφορές κεφαλαίων κατά τη διάρκεια των πακέτων διάσωσης της ελληνικής οικονομίας την περίοδο 2010-2015.
Στο πρώτο εξάμηνο το ΤΧΣ εμφανίζει ζημιές 427,1 εκατ. ευρώ. Ειδικότερα, το ΤΧΣ επιβαρύνθηκε με ζημιά 489,1 εκατ. ευρώ από την αποτίμηση μετοχών Πειραιώς Financial Holdings, καθώς και με ζημιές 23,2 εκατ. ευρώ από τη μετατροπή των CoCos της Τράπεζας Πειραιώς.

Μέρος της παραπάνω ζημιάς αποτίμησης αντισταθμίστηκε από την άνοδο της αποτίμησης των υπόλοιπων τριών συστημικών τραπεζών (Εθνική, Alpha, Eurobank), στις οποίες κατέχει μετοχές το ταμείο. Έτσι, η συνολική ζημιά αποτίμησης περιορίστηκε σε 425,9 εκατ. ευρώ και οι ζημιές περιόδου ανήλθαν σε 427,13 εκατ. ευρώ.

Έως την 30/06/2021, το συνολικό ποσό του funding gap (δηλαδή τα κεφάλαια που χρησιμοποιήθηκαν για να καλύψουν καταθέσεις τραπεζών που βρίσκονται ακόμα υπό εκκαθάριση) ανήλθε σε 13,489 δισ. ευρώ εκ των οποίων 813 εκατ. ευρώ ανακτήθηκαν και 11,334 δισ. ευρώ «χάθηκαν» δηλαδή αξιολογήθηκαν ως μη ανακτήσιμα.
Οι συσσωρευμένες ζημιές ανήλθαν σε 38,12 δισ. ευρώ και τα ίδια κεφάλαια του ταμείου περιορίστηκαν σε 4,03 δισ. ευρώ.

Στο α' εξάμηνο οι αμοιβές των συμβούλων αυξήθηκαν σημαντικά στα 6,5 εκατ. ευρώ από 0,6 εκατ. ευρώ, οι αμοιβές νομικών και οι αμοιβές των μελών Γενικού Συμβουλίου. Έτσι τα γενικά διοικητικά και λοιπά λειτουργικά κόστη πολλαπλασιάστηκαν σε 8,83 εκατ. ευρώ από 1,79 εκατ. ευρώ.

Η αξία των συμμετοχών του ΤΧΣ στις τράπεζες στις 30/6/2021 ήταν 1,616 δισ. ευρώ.

Το ΤΧΣ είναι άμεση θυγατρική της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας (ΕΕΣΥΠ), παρόλο αυτά η διοικητική αυτονομία και η ανεξαρτησία του ΤΧΣ δεν επηρεάζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 4389/20161.

Σύμφωνα με το Νόμο 4549/2018, η διάρκεια του Ταμείου παρατάθηκε έως την 31/12/2022.

 

Σχόλια:

Δείτε επίσης

Γνώση στερνή
Γνώση στερνή