Παρασκευή, 30 Σεπτεμβρίου 2022 - Αθήνα: 27,97 C Weather icon (ελαφρές νεφώσεις)

Στρατηγική κίνηση - ματ από τον ΟΤΕ: Απορροφά την Cosmote


Σχόλια

Την απορρόφηση της 100% θυγατρικής του στην κινητή τηλεφωνία, της Cosmote προωθεί σύμφωνα με πληροφορίες ο ΟΤΕ. Η νέα εταιρεία κατά τις ίδιες πληροφορίες, θα έχει το όνομα Cosmote.

Οι σχετικές διαδικασίες έχουν ήδη εκκινήσει και παρά τις όποιες δυσκολίες του εγχειρήματος που εστιάζονται κυρίως στο αδειοδοτικό σκέλος και τις κινήσεις που πρέπει να προηγηθούν.

Η κίνηση αυτή έρχεται να ενοποιήσει και στην πράξη τη σταθερή και κινητή τηλεφωνία και φυσικά να επιφέρει οικονομίες κλίμακος.

Παράλληλα γιγαντώνει τη μητρική εταιρία από πλευράς εταιρικών μεγεθών.

Σημειώνεται ότι η Cosmote ελέγχεται κατά 100% από την ΟΤΕ και αποτιμάται σε 2,76 δις ευρώ επί συνόλου αποτίμηση θυγατρικών της εισηγμένης 3,17 δις ευρώ.
Στο εξάμηνο της φετινής χρήσης η Cosmote απέδωσε μερίσματα στον ΟΤΕ ύψους 250 εκ ευρώ από αδιανέμητα κέρδη.

Ταυτόχρονα με ημερομηνία 30 Ιουνίου αποφασίστηκε να προχωρήσει στην απόσχιση του κλάδου της Λειτουργίας, Συντήρησης και Σχεδιασμού Χώρων Κτιρίων (Facility and Space Management) και την εισφορά του στη θυγατρική εταιρεία του Ομίλου ΟΤΕ με την επωνυμία «ΟΤΕ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

Η κίνηση αυτή προφανώς εντάσσεται στο ανασχεδιασμό του ομίλου με έμφαση εκτός από την παραδοσιακή δραστηριότητα και στην ακίνητη περιουσία.

Υψηλή κερδοφορία

Επισημαίνεται ότι ο κύκλος εργασιών της COSMOTE κατά το 2021, διαμορφώθηκε σε Ευρώ 1.202.076 σημειώνοντας αύξηση κατά 9,3% σε σχέση με το 2020.

Τα λειτουργικά κέρδη προ χρηματοοικονομικών και επενδυτικών δραστηριοτήτων, αποσβέσεων και απομειώσεων της Εταιρείας αυξήθηκαν κατά 12,0% (από Ευρώ 454.597 το 2020 σε Ευρώ 509.010 το 2021).

Το περιθώριο των λειτουργικών κερδών προ χρηματοοικονομικών και επενδυτικών δραστηριοτήτων, αποσβέσεων και απομειώσεων προς το σύνολο του κύκλου εργασιών αυξήθηκε κατά 1,0 ποσοστιαία μονάδα σε ετήσια βάση, φτάνοντας το 42,3%, έναντι 41,3% το2020.

Τα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν κατά 23,5% (από Ευρώ 154.838 το 2020 σε Ευρώ 191.206 το 2021), κυρίως χάρη στη λειτουργική κερδοφορία της Εταιρείας.

Το υπόλοιπο κερδών εις νέο την 31 Δεκεμβρίου 2021 ανέρχεται σε Ευρώ 1.617.095.

Σχόλια: