Παρασκευή, 21 Ιανουαρίου 2022 - Αθήνα: 8,33 C Weather icon (αίθριος καιρός)

Ελεγκτικό Συνέδριο: Ενέκρινε τη σύμβαση για την άδεια καζίνο στο Ελληνικό


Σχόλια

Το Ελεγκτικό Συνέδριο έδωσε το πράσινο φως για την παραχώρηση της άδειας καζίνο στο Ελληνικό. Θα ακολουθήσει η κύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού από την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ) και η αλλαγή της εγγυητικής επιστολής του προτιμητέου επενδυτή, δηλαδή του ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, σύμφωνα με τους όρους του διαγωνισμού αφού ο μέχρι πρόσφατα επικεφαλής της κοινοπραξίας η αμερικανική Mohegan έχει στην πράξη αποχωρήσει (παραμένει τυπικά στην κοινοπραξία όχι ως μέτοχος αλλά ως έχων εμπειρία στη λειτουργία των καζίνο προκειμένου να μην κηρυχθεί άγονος και επαναληφθεί ο διαγωνισμός). Η ΓΕΚ Τέρνα πρέπει να καταθέσει στην αναθέτουσα αρχή την εγγυητική καλής εκτέλεσης του έργου και να του επιστραφεί η εγγυητική συμμετοχής στο διαγωνισμό που τυπικά λήγει με την απόφαση της ΕΕΕΠ.

Στη συνέχεια θα κατατεθεί σχεδίου νόμου στη βουλή για την κύρωση της σύμβασης. Ολα αυτά αναμένεται στις αρχές του 2022.

Η έγκριση της σύμβασης παραχώρησης της άδειας καζίνο κλείνει ουσιαστικά μια διαδικασία διάρκειας άνω των τριών ετών.

Η πρώτη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την άδεια καζίνο στο Ελληνικό, δημοσιοποιήθηκε τον Αύγουστο του 2018, ενώ η προκήρυξη του σχετικού διαγωνισμού δόθηκε στη δημοσιότητα το Φεβρουάριο του 2019. Την περίοδο εκείνη υπήρχαν τουλάχιστον τέσσερις ενδιαφερόμενοι για την άδεια του καζίνο, εκ των οποίων οι δύο στο τέλος υπέβαλαν προσφορές. Πρόκειται για τις ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ-MGE και την Hard Rock, οι οποίες, μετά από συνεχείς παρατάσεις της προθεσμίας, υπέβαλαν τις δεσμευτικές τους προσφορές στις 4 Οκτωβρίου 2019.

Η προσφορά της Hard Rock, ωστόσο, απορρίφθηκε. Η αμερικανική εταιρεία προσέφυγε σε ένδικα μέσα, αλλά τα δικαστήρια της χώρας απέρριψαν τις προσφυγές της.

Το Σεπτέμβριο του 2020, το Συμβούλιο της Επικρατείας απέρριψε την προσφυγή κατά της αναθέτουσας αρχής (ΕΕΕΠ) και τον Οκτώβριο του 2020 η ΕΕΕΠ ανακήρυξε προσωρινό ανάδοχο τη κοινοπραξία ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ-MGE με προσφορά ύψους 150 εκατ. ευρώ.

 

Σχόλια:

Δείτε επίσης

Γνώση στερνή
Γνώση στερνή